Sfântul Ioan Damaschin, despre Sfânta Treime


Întrucât pentru noi, creştinii, este de cea mai mare însemnătate şi de cea mai mare necesitate să cunoaştem dreapta credinţă şi pe aceasta să o îmbrăţişăm şi cu aceasta să ne însoţim şi cu ea împreună să străbatem viaţa de acum, se cuvine ca noi aşa să credem, aşa să mărturisim şi aşa să propovăduim: că Dumnezeu Unul este, adică o singură dumnezeire, o singură fire fără de început, veşnică şi mai înainte de veci, nenăscută, nezidită, nestricăcioasă, neschimbată şi neschimbătoare, necuprinsă, nepătrunsă cu mintea, necircumscrisă, simplă, necompusă, netrupească, negrăită, nevăzută în trei desăvârşite ipostasuri, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Este cu neputinţă de zugrăvit în cuvinte ceea ce este dumnezeiesc şi necuprins. „Nimeni nu L-a cunoscut pe Tatăl, afară numai de Fiul, nici pe Fiul, afară numai de Tatăl.” Şi Duhul cel Sfânt astfel cunoaşte cele ale lui Dumnezeu, după cum şi duhul omului cunoaşte cele mai dinlăuntru ale lui. Dar, cu excepţia celei dintâi şi fericite firi, nimeni nu a cunoscut vreodată pe Dumnezeu, afară numai de cel căruia El Însuşi a binevoit a-i descoperi; şi aceasta nu numai oamenilor, ci chiar şi puterilor îngereşti celor mai presus de lume. Totuşi nu ne-a lăsat pe noi Dumnezeu în totală necunoştinţă. Cunoştinţa faptului că există Dumnezeu este sădită de El în chip natural în sufletele tuturor. Însăşi făptura cea zidită, menţinerea ei şi legile care o cârmuiesc propovăduiesc măreţia firii dumnezeieşti. Şi mai întâi prin Lege şi prin profeţi, iar mai apoi prin Unul-Născut Fiul Lui, Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, odată cu venirea Lui la noi, ne-a descoperit cunoştinţa Lui.

Preluat din Sfântul Ioan Damaschin, Despre Sfânta Treime, Ed. Sofia, 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s