Georges Florovsky, Noua Creaţie


Datoria de bază a Bisericii este să proclame o altă lume, una „care va să vină”. Biserica poartă mărturia Noii Vieţi descoperite în Hristos Iisus, Domnul şi Mântuitorul lumii, prin faptă şi în cuvânt. Adevărata proclamare a Evangheliei constă tocmai în această Nouă Viaţă: a arăta credinţă prin fapte (cf. Matei 5, 16). Biserica este mai mult decât o companie de predicatori, o societate de învăţători sau un consiliu misionar. Ea nu numai că invită oamenii, dar îi şi integrează în această Nouă Viaţă, asupra căreia poartă pecetea mărturiei. Este un organism misionar, iar câmpul ei de lucru este lumea întreagă. Ţelul activităţii misionare nu este pur şi simplu de a le implementa oamenilor anumite idei şi convingeri, nici măcar de a impune asupra lor o anumită disciplină sau o rânduială în viaţă, ci, mai întâi de orice, este acela de a-i introduce în Noua Realitate, de a-i converti, de a-i aduce prin credinţă şi pocăinţă la însuşi Hristos, astfel încât să fie născuţi din nou în El şi întru El, din apă şi din Duh. În acest mod, slujirea Cuvântului este împlinită în slujirea Tainelor.
Convertirea este un început proaspăt, dar este totuşi numai un început, el trebuie urmat de un îndelungat proces de creştere, de înduovnicire. Biserica trebuie să organizeze noua viaţă a convertitului, ea trebuie să arate noul model de existenţă, noul model de viaţă, cel al vieţii ce va să vină. Biserica fiinţează în această lume pentru mântuirea ei, dar pentru acest motiv trebuie „să se opună” şi să renunţe la „această” lume. Dumnezeu doreşte ca omul să fie întreg, iar Biserica nu doreşte nimic altceva decât accesul la această „pretenţie totalitară” a lui Dumnezeu descoperită în Hristos. Creştinul trebuie să fie o „nouă creaţie”. Prin urmare, el nu poate să-şi găsească un loc potrivit pentru sine întru limitele „lumii vechi”. În acest sens, atitudinea creştină este întotdeauna revoluţionară în ceea ce priveşte „vechea ordine” a „acestei lumi”. „Nefiind din această lume”, Biserica lui Hristos nu poate fi decât într-o opoziţie permanentă faţă de lume, chiar dacă pretinde doar o reformare a ordinii existente, o schimbare care trebuie să fie radicală şi totală.

Advertisements

One thought on “Georges Florovsky, Noua Creaţie

  1. IISUS ESTE DOMNUL!

    ” Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el;
    Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume.
    Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”
    ( I Ioan 2: 15- 17).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s