Preambul la Naşterea Domnului din Matei


Origen face diferenţa dintre genealogie(genesis din 1:1) şi naştere( gennesis din 1:18) . Genealogia este incoruptibilă şi fără de păcat, pe când naşterea este supusă patimii şi păcatului. Chiar şi aşa, ne spune teologul alexandrin, naşterea Domnul Iisus nu i-a afectat fiinţa ţi nici genealogia eternă.

Sf.Ioan Gură de Aur ne avertizează să nu speculăm mai mult decât ne dă textul. Să nu întrebăm prosteşte cum s-a realizat minunea purcederii Duhului Sfânt în pântecul Mariei, în ce mod s-a realizat minunea…Cum Fecioara să rămână însărcinată şi totuşi să rămână fecioară ? Nici îngerul şi nici Iosif nu a ştiut asta, însă au crezut.

Un autor anonim al Bisericii primare vede astfel cu începutul Evangheliei după Matei: genealogia ne vorbeşte despre natura umană a lui Hristos, iar episodul naşterii Mântuitorului ne lămureşte natura divină a Lui.

„Matei şi Luca îşi încep scrierile cu naşterea trupească a Domnului. Ioan, dimpotrivă, îşi începe Evanghelia descriind naşterea divină a lui Iisus: „La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.”
Evangheliştii ne ajută să înţelegem atât natura divină cât şi trupească a naşterii Domnului, care ei o descriu ca o indoită taină.” Cromatius

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s