Teodor al Mopsuestiei


Însă învăţătura despre Tatăl şi despre Fiul a fost rezervată Domnului nostru Hristos, Care a învăţat El Însuşi pe ucenicii Săi ceea ce era necunoscut altădată şi nu fusese descoperit înţelegerii oamenilor, şi le-a poruncit ca ei să înveţe aceasta pe alţii, spunând limpede: „Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt 28,19). Într-adevăr aşa cum fericitul Moise, începând învăţătura sa, zice: „Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn” (Dt 6, 4) – şi ca urmare toţi profeţii au învăţat la fel-, tot aşa Domnul nostru Hristos a predicat învăţătura Sa în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, fără a mai spune ce trebuia înţeles şi învăţat pe alţii despre Domnul Dumnezeu, întrucât acest lucru fusese limpede predicat de către profeţi. Iar ceea ce lipsea pentru desăvârşirea învăţăturii profeţilor, El a poruncit Apostolilor Săi să înveţe toate neamurile, zicând: „mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Iar acest lucru l-a făcut nu pentru ca noi să gândim că vreunul dintre Aceştia nu este Dumnezeu, nici că în afară de Aceştia există un Dumnezeu, ci pentru ca noi să credem că numai Aceştia sunt firea dumnezeiască, despre care altădată profeţii ne-au învăţat că este unică.
Împotriva învăţăturii politeiste a păgânilor despre dumnezei numeroşi şi diferiţi după tinereţe şi bătrâneţe, după slăbiciune şi tărie, dintre care unii aveau o anumită putere iar alţii altă putere, Hristos a poruncit ucenicilor să înveţe toate neamurile să se întoarcă de la orice eroare păgână şi să creadă că una este firea dumnezeiască – după învăţătura ce fusese transmisă altădată oamenilor şi prin care ei primiseră cunoştinţa religioasă -, şi ca neamurile să ştie că Cel care există din toată veşnicia şi este cauza tuturor lucrurilor este singura fire dumnezeiască, cunoscută în trei Ipostasuri: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

preluat din Teodor al Mopsuestiei Omilii Catehetice, Editura Renasterea,2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s