Georgios Mantzaridis, Prezenţa Binelui


Dorirea binelui este înnăscută omului. Aceasta o dovedeşte şi dezgustul pe care îl simte faţă de rău. De altfel, binele este totdeauna frumos, pe când răul urât. Dar unde se află binele, cum îl descoperă omul şi cum se face părtaş de el?
Înainte de-a trece la căutarea binelui, este necesar să notăm câteva consideraţii generale asupra lui. Binele nu trebuie căutat ca idee, pentru că nu poate fi idee; trebuie căutat ca realitate, căci doar ca realitate poate intra în legătură cu omul şi cu viaţa lui. Mai mult, binele nu trebuie căutat în afara – sau, cel puţin, doar în afara – lumii. Pentru că de s-ar afla doar în afara lumii, i-ar fi inaccesibil şi nefolositor. În cazul acesta lumea nu l-ar putea simţi şi trăi. Prin urmare, binele trebuie să se afle înlăuntrul lumii, dar şi înlăuntrul omului. Fiindcă, de s-ar afla doar înlăuntrul lumii – nu şi înlăuntrul omului – nu ar putea fi cu adevărat bine. În acest caz i-ar duce pe oameni la căutări egoiste, individuale, provocând conflicte şi antagonisme între aceştia. Astfel că binele însuşi ar deveni cauza propriei lui contestări. Deci, pentru a fi bine, trebuie să fie accesibil omului. În sfârşit, trebuie să fie deopotrivă accesibil tuturor oamenilor, şi aceasta astfel încât părtăşia lor de el să nu creeze probleme relaţiilor dintre ei, ci să devină izvor al legăturii lor întreolaltă şi al înlăturării cauzelor ce îi separă.
În învăţătura creştină binele nu este idee, ci persoană. Dumnezeu este binele. Dumnezeu, Cel ce singur este bun, Cel ce are ca fiinţă bunătatea, nu Se afă doar în afara lumii, ci şi înlăuntrul ei. Mai mult, nu Se află doar înlăuntrul lumii, dar şi înlăuntrul fiecărui om. În sfârşit, Se oferă tuturor oamenilor, căci toţi sunt făpturi „după chipul şi după asemănarea” lui Dumnezeu, iar faptul de a şi-L însuşi devine pricina împlinirii lor şi, de asemenea, a legăturii dintre ei.

Preluat din Georgios Mantzaridis Morala Creştină, Editura Bizantină,2004.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s