Evanghelia şi Euharistia


Când Euharistia este detaşată artificial de Evanghelie, celebrarea liturgică încetează a mai fi un eveniment sacramental şi o experienţă plenară a comuniunii tuturor în Hristos, riscând să devină un act formal, ce poate fi justificat ţi interpretat doar dintr-o perspectivă sociologică.
Tot aşa , când Evanghelia este înstrăinată de Euharistie, Cuvântul viu a lui Hristos este ameninţat a fi redus la nivelul unei învăţături omeneşti oarecare.
Numai în unitatea deplină dintre Evanghelie şi Euharistie, unitate realizată în mediul sacramental pe care îl instituie şi îl întreţine dumnezeiescul Altar, putem înţelege sensul afirmaţiei că doar Biserica are capacitatea de a cunoaşte şi a păstra înţelesul autentic al Sfintei Scripturi. Altfel spus, numai credinţa şi experienţa harismatică a Bisericii descoperă, dincolo de sensurile comune ale cuvintelor, certitudinea adevărurilor veşnice, fapt pentru care, orice lectură autentică a Sfintei Scripturi se dovedeşte a fi de natură liturgică şi sacramentală, adică în Biserică şi în raport cu taina Altarului euharistic.

Preluat din Pr. Ioan Bizău Liturghie şi Teologie, Editura Patmos, Cluj 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s