Vladimir Lossky


Teologia şi mistica

În tradiţia răsăriteanănu s-a făcut niciodată distincţie netă între Mistică şi Teologie, între trăire personală a tainelor dumnezeieşti şi între dogma afirmată de Biserică. Cuvintele grpite acum un veac de către un mare teolog ortodox, Mitropolitul Filaret al Moldovei, exprimă exact această atitudine :
„ Nici una din tainele înţelepciunii celei mai ascunse a lui Dumnezeu nu trebuie să pară străină sau cu totul mai presus de noi(transcendentă), ci se cade să ne potrivim mintea cu toată smerenia spre contemplareacelor dumnezeieşti”.
Astfel spus, dogma exprimând un adevăr revelat, care ne apare ca o taină de nepătruns, trebuie să fie trăită de noi într-o lucrare în a cărei desfăşurare în loc de a potrivi taina la felul nostru de pricepere va trebui, dimpotrivă, ca noi să veghem pentru ca să se producă schimbarea adâncă, o prefacere lăuntrică a duhului nostru, spre a ajunge în starea de trăiremistică. Departe de a fi opuse, Teologia şi Mistica se sprijină şi se întregesc una pe alta.
Una este cu neputinţă fără cealaltă: dacă trăirea mistică este o punere în valoare personală a conţinutului credinţei comune, Teologia este o expresie, spre folosinţa tuturor a ceea ce poate fi încercat de fiecare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s