MURRAY SILBERLING


Historical Background of Sacred Dance Sacred dance is widely acknowledged as an important historical dimension of ancient biblical worship. But today, dance does not have any role in the worship services of the traditional synagogue and church. Since dance has become non-essential to our worship, both in the synagogue and church, we need to go … Continue reading MURRAY SILBERLING

Advertisements

Patericul Atonit


Când Sfântul Atanasie a terminat de zidit Manastirea Lavra, a plecat la Constantinopol, dorind sa-l vada pe fiul sau duhovnicesc, împaratul Nichifor Foka, care a fagaduit ca va parasi lumea si va deveni calugar, lânga parintele sau duhovnicesc. El trimisese deja mult aur Sfântului Atanasie pentru zidirea manastirii. Când împaratul a auzit de sosirea lui, … Continue reading Patericul Atonit

Sf.Simeon Noul Teolog


Ah, ah, Dumnezeule Doamne, Atotţiitorule! Cine se va sătura de negrăita Ta frumuseţe, cine se va umple de necuprinderea Ta? Cine va umbla în chip vrednic de poruncile Tale (Lc 1, 6) şi va vedea marea şi minunata lumină a feţei Tale (Ps 4, 6), lumină ce nu poate fi cuprinsă în întregime în această … Continue reading Sf.Simeon Noul Teolog

Dumitru Stăniloae


În Euharistie Hristos Se aduce jertfă Tatălui ca om, dar nu în mod juridic, ci El ne deschide prin aceasta calea spre Tatăl. Deci pentru aceasta Se pune El la dispoziţia noastră în Euharistie: ca o dată cu Sine să ne ofere şi pe noi Tatălui. Căci, întrucât la Tatăl nu putem intra decât în … Continue reading Dumitru Stăniloae

Teodor al Mopsuestiei


Despre rugăciune Părinţii noştri au adăugat rugăciunea „Tatăl nostru” la Simbolul credinţei,întrucât ea trebuie, după Simbolul credinţei, învâţată, ştiută şi reţinută de către cel care îmbrăţişează credinţa creştină după botez. Defapt, Domnul nostru Însuşi, după ce a zis „Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului … Continue reading Teodor al Mopsuestiei