Teodor al Mopsuestiei


Despre rugăciune

Părinţii noştri au adăugat rugăciunea „Tatăl nostru” la Simbolul credinţei,întrucât ea trebuie, după Simbolul credinţei, învâţată, ştiută şi reţinută de către cel care îmbrăţişează credinţa creştină după botez.
Defapt, Domnul nostru Însuşi, după ce a zis „Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” a adăugat : „ învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă”(Mt 28,19), pentru a arăta că pe lîngă învăţătura religioasă şi ortodoxă, noi trebuie să purtăm grijă, ca viaţa noastră să fie în acord cu poruncile divine.
Pentru aceasta şi am adăugat la cuvintele despre Simbolul credinţei rugăciunea în care se află o învăţătură suficientă despre obiceiuri, învăţătură pe care Mântuitorul a cuprins+o ân puţine cuvinte şi a transmis-o uceinicilor Săi. Căci orice rugăciune – oricare ar fi ea – constituie un învăţământ asupra vieţii, pentru că se referă la datorii morale. De aceea, aşa cum vrem să fie purtarea noastră, aşa trebuie să ne străduim să fie rugăciunea noastră. Altfel, cel care se dedică virtuţii, care doreşte să vadă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, mai mult decât orice trebuie să poarte de grijă de rugăciune. Iar cel care nu se dedică niciuneia dintre virtuţi şi nu doreşte să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, acela în chip normal este neglijent şi la rugăciune.

preluat din Teodor al Mopsuestiei, Omilii Catehetice, Ed.Renasterea,2008.

Advertisements

2 thoughts on “Teodor al Mopsuestiei

  1. Au fost traduse înainte de venirea noastră pe lume, prin 1974 iniţial, în revista Glasul Bisericii, iar mai apoi compilate într-o carte de către cei de la editura Renaşterea.Traducătorul e Ion Paraschiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s