Dumitru Stăniloae


În Euharistie Hristos Se aduce jertfă Tatălui ca om, dar nu în mod juridic, ci El ne deschide prin aceasta calea spre Tatăl. Deci pentru aceasta Se pune El la dispoziţia noastră în Euharistie: ca o dată cu Sine să ne ofere şi pe noi Tatălui. Căci, întrucât la Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfă curată, starea aceasta de jertfă curată n-o putem dobândi decât numai din starea de jertfă curată a lui Hristos, Care în sensul acesta Se aduce continuu Tatălui, pentru a ne da puterea să ne aducem şi pe noi cu Sine. „Aşadar în Hristos câştigăm putinţa de a veni în faţa lui Dumnezeu, căci ne învredniceşte de acum de privirea Lui, ca unii ce suntem sfinţiţi; sau: „Căci totdeauna şi în mod sigur noi vom fi primiţi în chip favorabil de Tatăl, dacă Hristos ne introduce ca Preot la El”.
Dar Hristos ne aduce ca jertfe nu ca pe nişte obiecte, ci ca persoane, deci ca jertfe care ne aducem şi noi pe noi înşine. Aceasta trebuie să o facem noi printr-o viaţă trăită pentru Dumnezeu şi moartă patimilor care ne leagă de lume, sau ne închid în noi înşine: „Murind lumii prin mortificarea trupului, noi trăim pentru Dumnezeu prin viaţă evanghelică şi, ridicându-ne prin jertfa Duhului, noi vom răspândi o mireasmă bineplăcută şi vom afla intrare la Tatăl prin Fiul”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s