Posted in Şah

Cum să dai mat cu Tura ?


1. Th4


Această mutare are ca scop restricţionează libertatea regelui Negru dincolo de linia roşie de demarcaţie. Rf5 2. Re3 Regele Alb intră în joc, cooperând cu Tura, în manevra lor spre mat. Re5 (2… Rg5 3. Tf4 Rg6 4. Re4 Rg5 5. Re5 Rg6 6. Tf5 Rg7 7.
Tf6 Rg8 8. Rf5 Rg7 9. Rg5 Rg8 10. Rg6 Rh8 11. Tf8#) 3. Th5+ Re6 4. Re4 Rd6 5.
Te5 Rc6 6. Td5 Rb6 7. Rd4 Rc6 8. Rc4 Rb6 9. Tc5 Ra6 10. Tb5 Ra7 11. Rc5 Ra6 12.
Rc6 Ra7 13. Ta5+ Rb8 14. Ta6 (O mutare de aşteptare )Rc8 15. Ta8#
1-0

Posted in Uncategorized

Despre Smerenie


Vreau astăzi să-ţi fac cunoscută iarăşi din aceleaşi dumnezeieşti Scripturi insuflate de Dumnezeu înălţimea şi siguranţa dumnezeieştii smerenii plăcute lui Dumnezeu, pentru ca, recunoscând deosebirea celor două, de reaua mândrie să fugi şi la dumnezeiasca smerenie să alergi şi pe cât îţi este cu putinţă, să te ţii de ea până la sfârşit. Adu-ţi aminte, ticăloase suflete, de fericitul David care prin smerenie l-a doborât pe trufaşul Goliat cel cu gânduri înalte, şi care a arătat ca o prefigurare şi anticipare a dumnezeieştii economii şi pogorâri a lui Hristos, căci acelaşi lucru l-a făcut şi Domnul prin smerenia Lui iubitoare de oameni şi de bunăvoie faţă de noi: fiindcă aşa cum prorocul David l-a omorât pe trufaşul Goliat prin arma lui proprie, tot aşa şi Domnul l-a omorât pe vicleanul şi trufaşul diavol, care-l scosese prin lemn din raiul desfătării pe omul întâi plămădit, lovindu-l în inimă prin cinstitul lemn al crucii şi ne-a răscumpărat din robia vrăjmaşului în felul în care prorocul (David) i-a răscumpărat pe israeliţi din robia celor de altă seminţie.
Aşadar mare agoniseală cu adevărat este smerenia plăcută lui Dumnezeu, căci ea este postamentul, asigurarea şi rezumatul tuturor virtuţilor. De aceea şi Domnul în dumnezeieştile Lui fericiri o fericeşte mai întâi pe ea şi apoi celelalte virtuţi; căci aşa cum un zidar înţelept pune mai întâi temelia şi aşa începe să zidească, tot aşa şi Domnul, vrând să fericească dumnezeieştile virtuţi, o pune mai întâi pe aceasta prima şi spune: „Fericiţi cei săraci cu Duhul, că a lor este Împărăţia cerurilor” (Mt 5, 3), şi în altă parte, când au venit la El ucenicii Lui şi L-au întrebat: „Cine este oare mai mare în Împărăţia cerurilor?”, nu aminteşte altă virtute, nici postul, nici privegherea, nici culcatul pe jos, ci o aminteşte numai pe prefrumoasa şi plăcuta lui Dumnezeu smerenie, pe care El Însuşi a luat-o asupra Sa din nespusa Lui iubire de oameni; căci chemând un copilaş şi arătându-li-l, le-a spus: „De nu vă veţi întoarce şi nu vă veţi face ca aceşti copilaşi, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine însuşi ca şi copilaşul acesta, acela este cel mai mare în Împărăţia cerurilor” (Mt 18, 3-4). Vezi, suflete, că nimeni nu poate să intre în Împărăţia cerurilor fără aceasta? Lipeşte-te deci de ea şi primeşte-o soaţă şi în tot locul în care umbli să meargă împreună cu tine şi nu te va stăpâni nici un rău; căci nimic altceva nu calcă în picioare uneltirile şi cursele diavolului ca această atotvenerată smerenie, cum a vestit tuturor şi fericitul Antonie văzând-o cu ochii minţii.
Aşadar, suflete, să fie cu tine în toată vremea şi în tot locul şi în tot ceasul, şi ziua, şi noaptea, şi la rugăciune; şi dacă eşti chemat la masă, nu căuta şederea în faţă, ci ocupă întotdeauna ultimul loc, precum eşti invitat de Domnul, ca nu cumva căutând întâietatea să fii trimis cu ruşine pe ultimul loc, căci zice Domnul: „Oricine se înalţă pe sine însuşi va fi umilit, şi cine se umileşte/smereşte pe sine însuşi se va înălţa” (Lc 14, 8-11); spune însă şi Solomon: „Nu te trufi înaintea regelui, nici nu sta în locurile pentru cei puternici, căci mai bine este să ţi se zică: „Urcă la mine!” decât să fii umilit în faţa celor puternici” (Pr 25, 6-7).

Posted in Şah

The Match of the Century


preluat din Endgame, de Frank Brady

October 1956
Scattering fallen leaves as he rushed down the tree-lined street, thirteen-year-old Bobby vaulted up the red-carpeted stairs of the Marshall Chess Club two steps at a time and entered the Great Hall. It was not his first visit. Indeed, he’d already begun making frequent visits to the Marshall, New York’s other major chess club, where he enjoyed a heady feeling of being where he belonged, of possibly writing his own page into chess history. The club—which was located on Tenth Street, between Fifth and Sixth avenues, one of Manhattan’s most attractive neighborhoods—had been quartered in this venerable brownstone (built in 1832) since 1931, when a group of wealthy patrons, including one of the Roosevelts, bought the building so that their beloved Frank J. Marshall, the reigning U.S. Champion, who would hold the title for twenty-seven years, would always have a place to live with his family and to play, teach, and conduct tournaments. Walking down the street with its rows of stately brownstones festooned with window boxes of flowers, and a private boarding stable on the same block, Bobby could have easily felt he was transported back to the Gas Light or Silk Stocking era of the nineteenth century.

Most of the world’s most renowned masters had visited the club—it was steeped in the echoes of legendary games, epic battles, hard-fought victories, and heartfelt defeats. Indeed, its only peer in the United States was the Manhattan Chess Club, forty-nine blocks to the north. In team matches, the Manhattan usually, but not always, came out on top. Looking somewhat like a British officers’ club, the Marshall was wood-paneled, with plush burgundy velvet curtains, several fireplaces, and oak tables fitted with brass lamps.

It was at this club that Cuba’s brilliant José Raúl Capablanca gave his last exhibition, where World Champion Alexander Alekhine visited and played speed chess, where many of the most gifted international grandmasters gave, and continue to give, theoretical lectures. Artist Marcel Duchamp lived directly across the street and was an active member of the club, and became a great fan of Bobby’s. The Nobel Prize winner Sinclair Lewis took lessons there. If a motion picture location scout were searching for an idealized chess club, the Marshall might be his pick. Certainly, there was a sense of decorum that permeated the club, even when it came to dress. Bobby’s habitual mufti of T-shirt, wrinkled pants, and sneakers was considered an outrage by Caroline Marshall, Frank Marshall’s widow and the long-standing manager of the club, and on several occasions she informed him of his sartorial indiscretion, once even threatening to bar him from the premises if he didn’t dress more appropriately. Bobby ignored her. He was at the Marshall that night in October to play in the seventh round of an invitational tournament, the Rosenwald Memorial, named for its sponsor, Lessing J. Rosenwald, the former chairman of Sears Roebuck who was an important art collector and chess patron.

The invitation came as a result of Bobby’s having won the U.S. Junior Championship three months earlier, and the Rosenwald was the first important invitational and adult all-masters tournament of his career. The other eleven players were considered some of the finest and highest rated in the United States, and the club members were excited by the event. Bobby’s opponent that night was the urbane college professor Donald Byrne, an international master, former U.S. Open Champion, and a fiercely aggressive player. Dark-haired, elegant in speech and dress, the twenty-five-year-old Byrne invariably held a cigarette United States was the Manhattan Chess Club, forty-nine blocks to the north. In team matches, the Manhattan usually, but not always, came out on top. Looking somewhat like a British officers’ club, the Marshall was wood-paneled, with plush burgundy velvet curtains, several fireplaces, and oak tables fitted with brass lamps. It was at this club that Cuba’s brilliant José Raúl Capablanca gave his last exhibition, where World Champion Alexander Alekhine visited and played speed chess, where many of the most gifted international grandmasters gave, and continue to give, theoretical lectures. Artist Marcel Duchamp lived directly across the street and was an active member of the club, and became a great fan of Bobby’s. The Nobel Prize winner Sinclair Lewis took lessons there. If a motion picture location scout were searching for an idealized chess club, the Marshall might be his pick. Certainly, there was a sense of decorum that permeated the club, even when it came to dress. Bobby’s habitual mufti of T-shirt, wrinkled pants, and sneakers was considered an outrage by Caroline Marshall, Frank Marshall’s widow and the long-standing manager of the club, and on several occasions she informed him of his sartorial indiscretion, once even threatening to bar him from the premises if he didn’t dress more appropriately. Bobby ignored her. He was at the Marshall that night in October to play in the seventh round of an invitational tournament, the Rosenwald Memorial, named for its sponsor, Lessing J. Rosenwald, the former chairman of Sears Roebuck who was an important art collector and chess patron. The invitation came as a result of Bobby’s having won the U.S. Junior Championship three months earlier, and the Rosenwald was the first important invitational and adult all-masters tournament of his career. The other eleven players were considered some of the finest and highest rated in the United States, and the club members were excited by the event. Bobby’s opponent that night was the urbane college professor Donald Byrne, an international master, former U.S. Open Champion, and a fiercely aggressive player. Dark-haired, elegant in speech and dress, the twenty-five-year-old Byrne invariably held a cigarette between two fingers, his hand high in the air, his elbow resting on the table, in a pose that gave him an aristocratic demeanor. Regina accompanied Bobby to the club, but as soon as he began to play she left to browse at the nearby Strand Bookstore, whose shelves contained millions of used books. She knew it would probably be hours before Bobby’s game would be over and she’d have to return. To that point Bobby hadn’t won a game in the tournament, but he’d drawn three, and he seemed to be getting stronger each round, learning from the other masters as he played. In chess tournaments, contestants are not only assigned opponents, they’re also given, for each round, a color: black or white. Where possible, the tournament director alternates the colors, so that a player will play with the white pieces in one game and with the black in the next. Since white always moves first, having that color can provide a player with a distinct advantage in that he can make immediate headway on a preferred strategy. Alas, against Byrne, Bobby was assigned the black pieces. Having studied Byrne’s past games in chess books and magazines, Bobby knew something of his opponent’s style and the strategies he frequently used. So Bobby decided to use an atypical approach—one unusual for Byrne to face and for Bobby to try. He played what was known as the Gruenfeld Defense. Bobby knew the basics of the opening but hadn’t yet mastered all of its intricacies. The point was to allow white, his opponent, to occupy the center squares, making the pieces a clear target that would be vulnerable to Bobby’s attack. It wasn’t a classical way to approach the game, and it leads to a very different configuration as the game progresses; but Bobby took the chance. Because he hadn’t memorized the sequence of moves, Bobby had to figure out what to do each time it was his turn, and he became time-troubled early on. Increasingly nervous, he bit his nails, toyed with his hair, sat on his folded legs, then kneeled on the chair, put his elbow on the table, and rested his chin first on one hand and then on the other. Byrne had just defeated Samuel Reshevsky, the strongest American grandmaster in the tournament, and his chess ability was not to be disrespected. Bobby wasn’t panicked, but he was decidedly uneasy. Kibitzers began gathering around his board, and each time Bobby had to get up to visit the tiny restroom in the back of the club, he almost had to fight his way through the scrum. It interfered with his concentration: Normally, an ongoing game resonated within him even if he left the table. “The onlookers were invited to sit right next to you and if you asked them to leave or be quiet they were highly insulted,” Bobby recalled. He also noted that the warm Indian summer weather and the press of a large number of people made the room stifling. Bobby’s complaints were heard by the club’s organizers, but too late to do anything about it that night. The next summer the Marshall put in its first air conditioner. Despite his discomfort, Bobby plunged ahead with the game. Surprisingly, after only eleven moves, he’d almost magically built a positional advantage. Then, suddenly, he moved his knight to a square where it could be snapped off by his opponent. “What is he doing?” said someone to no one in particular. “Is this a blunder or a sacrifice?” As the onlookers scrutinized the position, Bobby’s ploy became obvious to all: Although not profound, it was cunning, perhaps ingenious, and even brilliant. Byrne dared not take the knight; though he would have won an important piece, ultimately it would have led to Bobby’s victory. The tournament referee described the electricity that Fischer’s audacious choice created: “A murmur went through the tournament room after this move, and the kibitzers thronged to Fischer’s table as fish to a hole in the ice.” It was exactly the madding crowd that Bobby wished would stay afar. “I was aware of the importance of the game,” recalled Allen Kaufman, a master who was studying the game as Bobby played it. “It was a sensational game and everyone was riveted on it. It was extraordinary: The game and Bobby’s youth were an unbeatable combination.” As the game progressed, Bobby had only twenty minutes remaining on his clock to make the required forty moves, and he’d so far completed just sixteen of them. And then he saw it: Using a deeper insight, he realized that there was an extraordinary possibility that would change the composition of the position and give a whole new meaning to the game. What if he allowed Byrne to capture his queen, the most powerful piece on the board? Normally, playing without a queen is crippling, almost tantamount to an automatic loss. But what if Byrne, in capturing Bobby’s queen, wound up in a weakened position that left him less able to attack the rest of Bobby’s forces and less able to protect his own? The idea for the move grew on Bobby slowly, instinctually at first, without any conscious rationale. It was as though he’d been peering through a narrow lens and the aperture began to widen to take in the entire landscape in a kind of efflorescent illumination. He wasn’t absolutely certain he could see the full consequences of allowing Byrne to take his queen, but he plunged ahead, nevertheless. If the sacrifice was not accepted, Bobby conjectured, Byrne would be lost; but if he did accept it, he’d also be lost. Whatever Byrne did, he was theoretically defeated, although the game was far from over. A whisper of spectators could be heard: “Impossible! Byrne is losing to a 13-year-old nobody.” Byrne took the queen. Bobby, now so focused that he could hardly hear the growing murmur from the crowd, made his next moves percussively, shooting them out like poison darts, hardly waiting for Byrne’s responses. His chess innocence gone, he could now see the denouement perhaps twenty or more moves ahead. Yet, other than the rapidity with which he was responding to Byrne’s moves, Bobby showed little emotion. Rather, he sat still, placid as a little Buddha, stabbing out one startling move after another. On the forty-first move, after five hours of play, with his heart slightly pounding, Bobby lifted his rook with his trembling right hand, quietly lowered the piece to the board, and said, “Mate!” His friendly opponent stood up, and they shook hands. Both were smiling. Byrne knew that even though he was on the wrong end of the result, he’d lost one of the greatest games ever played, and in so doing had become part of chess history. A few people applauded, much to the annoyance of the players whose games were still in progress and cared not that history had been made just a few feet away. They had their own games to worry about. “Shh! Quiet!” It was midnight. Hans Kmoch, the arbiter, a strong player and internationally known theoretician, later appraised the meaning and importance of the game: A stunning masterpiece of combination play performed by a boy of 13 against a formidable opponent, matches the finest on record in the history of chess prodigies.… Bobby Fischer’s [performance] sparkles with stupendous originality. Thus was born “The Game of the Century,” as it was dubbed by Hans Kmoch. Bobby’s game appeared in newspapers throughout the country and chess magazines around the world, and international grandmaster Yuri Averbach, among others, took notice, as did all of his colleagues in the Soviet Union: “After looking at it, I was convinced that the boy was devilishly talented.” The British magazine Chess relaxed its stiff upper lip, calling Bobby’s effort a game of “great depth and brilliancy.” Chess Life proclaimed Bobby’s victory nothing short of “fantastic.”
“The Game of the Century” has been talked about, analyzed, and admired for more than fifty years, and it will probably be a part of the canon of chess for many years to come. In the entire history of the game, in terms of its sheer brilliance, not only by a prodigy but by anyone, it might only compare to the game in Breslau in 1912 when spectators showered the board with gold after Frank Marshall—another American—also employed a brilliant sacrifice and beat Levitsky. In reflecting on his game a while after it occurred, Bobby was refreshingly modest: “I just made the moves I thought were best. I was just lucky.” David Lawson, a seventy-year-old American whose accent betrayed his Scottish birth, was one of the spectators that night. Earlier he’d invited Regina and Bobby to dinner after the conclusion of the game, whenever it was finished, whoever won. A tiny man, Lawson was a collector of chess memorabilia and had a particular interest in the diminutive Paul Morphy, America’s first (though unofficial) World Champion. Lawson saw a connection between Fischer and Morphy in their precocious rise, although Bobby had yet to prove himself the world’s—let alone America’s—greatest player. Lawson was an opportunist, and although he was soft-spoken and possessed Old World manners, his invitation wasn’t proffered completely out of courtesy. He’d wanted to acquire one of Bobby’s score sheets in the boy’s own handwriting to add to his collection, and by coincidence he chose to attend the Byrne-Fischer encounter, not knowing, of course, that the game would become one of the most memorable in the two-thousand-year history of chess. Lawson’s preference for dinner was Luchow’s, the German restaurant that had been far beyond the Fischer family’s means when they’d lived across the street from it some seven years before. But since it was past midnight, the kitchen was closed, so the trio repaired instead to an all-night local eatery on Sixth Avenue, the Waldorf Cafeteria—a Greenwich Village hangout for artists, writers, and roustabouts. It is here that the story of the score sheet becomes cloudy. Normally, in important tournaments, a score sheet is backed up with a carbon copy, the original going to the tournament organizers or referee for safekeeping should there be a subsequent dispute of any kind. The carbon is retained by the player. That night Bobby kept his copy—the carbon—which he wouldn’t part with for many years. Indeed, upon request, he’d take out of his pocket the folded and slightly worn sheet and show it to admirers. So what happened to the original? Kmoch, the arbiter, sensing that Bobby was a champion in the making, had already begun collecting the prodigy’s original score sheets as if they were early Rembrandt sketches. And somehow, most likely by paying for it, Lawson acquired from Kmoch the original “Game of the Century” score sheet, which bore Kmoch’s notation in large red-penciled numerals: 0–1 (indicating the loss for Byrne, the win for Fischer). Eventually, upon Lawson’s death, the score sheet was purchased by a collector, sold again, and for the last number of years it has rested with yet another collector. In today’s market, the estimated auction price for the original score sheet is $100,000. Bobby’s remuneration from the American Chess Foundation for his sparkling brilliancy? Fifty dollars.

Posted in Sfintii Parinti

Sf Ioan Gura de Aur


Este nevoie de ajutorul Duhului Sfânt

Ca să rămână neclintită, credinţa trebuie să fie sprijinită de Duhul Sfânt, Care vine numai acolo unde găseşte oameni cu viaţă curată şi cuget nepătat.
Astfel, dacă vrem să ne întărim în credinţă, trebuie mai întâi să ne obişnuim să trăim în virtute creştină. Făcând aşa, harul Duhului Sfânt se va apropia de noi şi va rămâne în sufletele noastre, făcându-ne să sporim în dreapta credinţă. Să ştiţi că nu este cu putinţă ca omul păcătos să rămână neclintit în credinţa sa.