Iubirea lui Dumnezeu si vrajmasia oamenilor


Adam şi Eva vorbeau  cu Dumnezeu într-un mod privilegiat , dialogul lor nu necesita mijlocirea lui Hristos, sau a îngerilor . Odată cu căderea în păcat relaţia omului cu Dumnezeu se schimbă. Omul se înstrăinează de Creatorul lui, însă Yahweh a plănuit din vecii răscumpărarea fiilor lui Adam. Dumnezeu oarecum este mai interesat de Cain decât de Abel. Scriptură ne relatează dialogurile lui Yahweh şi Cain, iubirea Dumnezeului iertator revarsată asupra păcătosului. Cain se înstrăinează de Dumnezeu, construindu-şi o cetate. Se îndepărtează de semeni ucigandu-şi fratele. De atunci omul investeşte energie, timp şi bani pentru a se apăra şi a se înstrăina unul de altul. Dumnezeu investeşte tot pentru a ne uni unul de altul prin dragostea Lui jertfitoare .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s