Apostolul Andrei apostolul geto-dacilor- mărturii istorice


Scytia Minor era teritoriul dintre Dunăre și Mare după anul 297, denumit de altfel și Dacia Pontică. Acest teritoriu era influențat de cultura greacă și apoi romană, lucru care a favorizat răspândirea Evangheliei pe aceste tărâmuri.

Hipolit Romanul, un scriitor din secolul III, a scris prima dată despre Sf. Apostol Andrei că ar fi evanghelizat Scytia. În lucrarea sa, Despre apostoli(Migne , Patrologia Graeca) spune că:

”Andrei a vestit(Cuvântul Evangheliei), sciților și tracilor.”

Eusebiu de Cezareea în Istoria lui afirmă că Sf.Apostol Andrei a predicat în Scytia. Chair și în Epistola Către Coloseni este spus că sciții ar fi putut auzi Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceste sunt dovezile timpurii.

În Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane avem scris că Andrei a predicat la sciți, și a hirotonit ca episcop la Odyssos pe Amplias. Asta spune și Nichifor Calist(sec.XIV) în Istoria lui bisericească.

Cercetările recente au descoperit pe un Calendar(Sinaxar) got din secolul IV și pe două Martilologii apusene(a lui Adon și Usuard) din secolul IX scriindu-se despre Sf.Apostol Andrei și Filip că ar fi convertit la credința în Hristos întreaga Sciție.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s