T.S.Eliot & Eclesiastul


Şi, într-adevăr, se va găsi un timp
Pentru fumul galben strecurat de-a lungul străzii
Frecîndu-şi spatele de geamuri.
Se va găsi timp, se va găsi timp,
Ca să-ţi plămădeşti o faţă care să întâlnească
Feţele pe care tu le întâlneşti;
Se va găsi timp să ucizi şi să zămisleşti
Timp pentru toate lucrările şi zilele mâinilor care
Ridică şi lasă să cadă
În farfuria ta o întrebare;
Timp pentru mine şi timp pentru tine
Şi pentru o sută de viziuni şi reviziune adâncă,
Înainte de ceaşca de ceai care vine,

Prin sală trec femeile într-una, o,
Vorbind de Michelangelo.

Şi se va găsi un timp, într-adevăr,
Să mă întreb: “Să cutez?” şi “O, să cutez?”
Timp să mă întorc şi să cobor nişte scări
Cu pleşuvia pe creştet în loc de păr –
(Vor spune: “Părul, cum i se subţie!”)
Haina de dimineaţă, gulerul tare, suind spre bărbie,
Cravata modestă, bogată prinsă-ntr-un ac cu gămălie –
(Vor spune: “Uite, membrele cum i se subţie!”)
Cutez, oare, cutez
Să turbur universul?
Într-un minut afli timp
Pentru decizii şi revizii
Cărora tot un minut le arată reversul.

Pentru orice lucru este o clipă prielnică
şi o vreme pentru orice mişcare de sub cer:
o vreme este să te naşti şi o vreme să mori,
o vreme este să sădeşti şi o vreme să smulgi ce-ai sădit;
o vreme este să ucizi şi o vreme să vindeci,
o vreme este să dărâmi şi o vreme să zideşti;
o vreme este să râzi şi o vreme să plângi,
o vreme este să te tângui şi o vreme să joci;

o vreme este să azvârli pietre şi o vreme să strângi pietre,
o vreme este să îmbrăţişezi şi o vreme să fugi de îmbrăţişare;
o vreme este să cauţi şi o vreme să pierzi,
o vreme este să păstrezi şi o vreme să arunci;
o vreme este să deşiri şi o vreme să coşi,
o vreme este să taci şi o vreme să vorbeşti;

o vreme este să iubeşti şi o vreme să urăşti,
o vreme este pentru război şi o vreme pentru pace
Care-i câştigul celui ce munceşte trudind?
Văzut-am nevoinţa pe care Dumnezeu le-a dat-o
fiilor oamenilor să se nevoiască într’însa.
Tot ce-a făcut, bun l-a făcut pentru vremea sa;
şi durata le-a dat-o El în inima lor
fără ca omul să poată descoperi lucrare
pe care Dumnezeu a lucrat-o de la’nceput pân’ la sfârşit.

Mi-am dat seama că pentru ei nu este un alt bine
decât să se veselească şi să trăiască bine în viaţa lor.
Dar tot omul care mănâncă şi bea
şi vede binele în toată osteneala lui,
aceasta e un dar al lui Dumnezeu.
Mi-am dat seama că tot ce-a făcut Dumnezeu durează în veci;
nu e nimic de adăugat şi nimic de scăzut.
Dumnezeu a făcut astfel pentru ca’n faţa Lui să te temi.
Ceea ce a fost, iată, este;
ceea ce va fi, iată, a fost;
şi Dumnezeu caută ceea ce a fost alungat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s