Știi grecește ? (2)Pronunția limbii grecești
Există două moduri de pronunțare a limbii elene: cel erasmic(pe care-l folosim noi) și cel modern. Literele α,ε,ι,κ,λ,μ,ν,ξ,o,π,ρ,σ,τ,φ și ψ sunt rostite asemănător în cele două pronunții. Consoanele β,γ,δ,ζ,θ,χ și vocalele ε,υ,ω, diftongii, accentele și spiritele sunt mărul discordiei în cele două pronunții.

1.γ urmat de un alt γ se va pronunța n.
Exemple: ἄγγελος se va citi anghelos, însemnând înger, mesager
ἀγγελία se citește anghelia, însemnând mesaj, instrucțiune.

2. De reținut că există în limba greacă două litere ce corespunde literei românești e, și două litere ce reprezintă o-ul autohton. Epsilon ε și Omicron ο sunt litere scurte, iar Eta η și Omega ω sunt lungi.

3. ζ dacă este înlăuntrul cuvântului se va pronunța dz : σῴζω pron. soodzoo însemnând (eu)mântuiesc, salvez; însă când se află la începutul cuvântului se pronunță ca și z-ul românesc.
ζητέω pron. zeeteoo, însemnând (eu) caut.

4.Sunt două forme a literei Sigma σ,ς.
σ se folosește la începutul și în mijlocul cuvântului, iar ς doar la sfârșitul cuvântului, ca în δοῦλος care înseamnă rob, slujitor.

Va urma pronunția diftongilor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s