Sf.Ciprian, Scrisori


Preaiubiților frați preoți și diaconi

I.1. Vă trimit sănătate, eu însumi fiind teafăr prin harul lui Dumnezeu, frați preaiubiți, bucuros, că și în privința sănătății voastre am aflat că toate sunt bune. Și, fiindcă depărtarea nu-mi îngăduie să fiu acum între voi, vă cer în numele credinței și evlaviei voastre să îndepliniți acolo atât îndatoririle voastre, cât și pe ale mele, ca să nu lipsească nimic în ce privește buna rânduială ori purtare de grijă.

2. Oricâte cheltuieli se cer a fi făcute, fie pentru cei întemnițați, căci au mărturisit cu glas de slavă pe Domnul, fie pentru cei care se chinuiesc săraci și lipsiți și totuși rămân statornici în Domnul, vă cer să nu lipsească nimic, pentru ca toată mica sumă ce a ajuns acolo să fie împărțită clericilor pentru astfel de prilejuri, ca să aibă de unde ajuta pe cât mai mulți, după nevoile și strâmtorările fiecărora.

II.1. Și încă mai cer să nu lipsească dibăcia și grija voastră întru păstrarea liniștii. Căci, deși frații, în numele dragostei lor, sunt dornici să se adune și să viziteze pe bunii lor duhovnici, pe care i-a făcut de acum vestiți prin slăvite inițieri sfânta lor vrednicie, socotesc totuși că acest lucru trebuie făcut cu grijă și nu cu îmbulzeală ori cu mare mulțime adunată deodată, ca să nu se ațâțe zelul, prin chiar acest fapt, și să devină cu neputință a intra și, în timp ce, nesățioși fiind, voim mult, să pierdem totul. Vegheați așadar și fiți prevăzători, ca acest lucru să se facă cu luare aminte, cât mai sigur, pentru ca înșiși preoții care slujesc acolo celor ce vin pentru a se mărturisi, să se schimbe între ei fiecare dimpreună cu fiecare diacon, căci și schimbarea persoanelor și rânduirea celor adunați micșorează zelul. Căci în privința tuturor lucrurilor, blânzi și smeriți, cum se cuvine robilor lui Dumnezeu, suntem datori să ne supunem vremurilor și să căutăm liniștea și să veghem asupra poporului.
Vă doresc, preaiubiți și mult doriți frați, să fiți totdeauna bine sănătoși și să ne pomeniți. Mântuiți pe toți frații creștini. Vă doresc sănătate diaconul meu și toți cei care sunt cu mine. Fiți bine sănătoși.

Sursa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s