Paternitatea Evangheliei a Patra


Mulți erudiți în Noul Testament consideră că paternitatea acestei evanghelii nu este un subiect care ar trebui să ne preocupe, deoarece, spun ei, conținutul acestei evanghelii contează nu și cine a scris-o. „Nu avem destule dovezi obiective ca să afirmăm că Ioan este autorul, oricum conchidem că nu este de mare importanță”, spun tot ei.
Chiar dacă fiecare Evanghelie este anonimă, și titlul „după Matei (ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ), Marcu, Luca & Ioan” au fost adăugite mai târziu de către Biserica Primară, Leon Morris(un comentator anglican conservator) ne atrage atenția că subiectul paternității acestei evanghelii nu este chiar așa de neimportant precum ne-o spun comentatorii.
Morris ne aduce aminte că perspectiva și înțelegerea acestei evanghelii se schimbă dacă o privim ca opera apostolului Ioan, uceinicul preaiubit care a fost un martor ocular al celor descrise în evanghelie, sau dacă dăm dreptate comentatorilor care pun la îndoială asta, și cred că evanghelia este scrisă de un creștin al secolului II e.n. Comentatorii continentali deja nu mai cred cum se credea tradițional, anume că uceinicul Ioan este autorul, iar teologii din America și Marea Britanie dau credit argumentului că autorul este martorul ocular, uceinicul Domnului Ioan, precum ne-a învățat tradiția Bisericii.
William Hendriksen se întreabă în comentariul lui pe Evanghelia după Ioan:
Cine este acest autor care acceptă și scrie despre tot ce a pretins Isus că este? Este el un străin care nu are habar de lucrurile miraculoase și teribile ce s-au petrecut pe pământurile Palestinei? Omenește presupunem că autorul nu doar este străin dar e departe și temporar, atât ca eroul lui să devină un zeu făcător de minuni, cum se întâmplă să fie plăsmuite legendele în folclorul tradiției orale. Asta presupun unii istorici. Însă adevărul e departe de presupunerile acestea, conchide Hendriksen.
Autorul Evangheliei a Patra, continuă Hendriksen, este reprezentat ca unul ce face parte din poporul evreu, la fel ca Isus, eroul evangheliei. Autorul este introdus ca un martor ocular(21:24; cf. I John 1:1–4). El face parte nu doar din cercul uceinicilor Domnului,ci după tradiție chiar din cercul celor doisprezece, și mai mult, din grupul celor trei din grupul apostolilor.(Marcu 5:37; 9:2; 14:33).

Niciunul nu l-a cunoscut pe Isus așa cum l-a cunoscut Ioan. El L-a urmat în fiecare zi, având ocazia să cunoască caracterul lui Isus. În cea mai sfântă seară, seara Euharistiei, Ioan s-a așezat la pieptul Mântuitorului. Tot el a stat singur dintre uceinici la crucea Lui. Chiar a intrat în mormântul Lui.(13:25; 19:26; 20:8). Tot acest Ioan, autor al acestei evanghelii, ne-a zugrăvit pe Isus-ul istoriei ca fiind Fiul lui Dumnezeu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s