Posted in din ce mai citesc, Sfintii Parinti

Despre pofta cea vicleana, in Pastorul lui Herma


image

-De ce ești mâhnit ,Herma ,tu cel îndelung răbdător, netulburat, mereu surâzător ?
De ce eşti întunecat la chip şi necum vesel ?
Iar eu i-am zis : Din cauza unei femei preabune(agathotates), care mi-a spus că am păcătuit faţă de ea.
Iar ea imi spuse : O astfel de faptă nicidecum (nu se poate întâmpla) în cazul unui rob a lui Dumnezeu; dar negreşit , ţi s-a suit în inimă  după ea.  Iar pentru robii lui Dumnezeu o  asemenea vrere este păcat. Căci este o  vrere vicleană(ponera) şi de mirare(ekplektos ), pentru un duh preaales(pansemnon pneuma ) și încercat(dedokimasmenon) deja, ca el să  dorească o  faptă vicleană (poneron ergon) – cu atât mai mult la Herma cel bine stăpânit( ho egkrates) ce respinge toată pofta si este plin de toată simplitatea(haplotetos) şi de nerăutate(akakias).

Posted from WordPress for Android

Posted in din ale Scripturii, din ce mai citesc, din ce mai scriu, Evanghelia după Marcu

Evanghelia după Marcu 1:29-31


AGN35544

Vindecarea soacrei lui Petru

29. După ce a iesit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov si Ioan în casa lui Simon si a lui Andrei.
30. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; si îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, si au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

29 Καὶ εὐθὺς  ἐκ  τῆς  συναγωγῆς  ἐξελθόντες  ἦλθον  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Σίμωνος  καὶ  Ἀνδρέου  μετὰ  Ἰακώβου  καὶ  Ἰωάννου.

30 ἡ  δὲ  πενθερὰ  Σίμωνος  κατέκειτο  πυρέσσουσα,  καὶ  εὐθὺς  λέγουσιν  αὐτῷ  περὶ αὐτῆς.

31 καὶ  προσελθὼν  ἤγειρεν  αὐτὴν  κρατήσας  τῆς  χειρός·  καὶ ἀφῆκεν  αὐτὴν  ὁ πυρετός,  καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

(Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. 1993, c1979. The Greek New Testament (4th ed.) (90). United Bible Societies: Federal Republic of Germany)
Note :
Această istorisire este destul de sumară și impersonală, este redată la persoana a treia. În v. 30 se vorbește despre un dialog. Faptul că se vorbește despre boala soacrei lui Petru în termenii aceștia ( ”au lăsat-o frigurile”- καὶ ἀφῆκεν  αὐτὴν  ὁ πυρετός) ne face să credem că febra a pus stăpânire pe trupul ei precum a pus duhul necurat pe omul din sinagogă, mai ales că textul cu pricina este în contextul nostru. Febra aidoma demonului, este o entitate care intră și iese din trupul uman, și este aproape imposibil de a distinge vindecarea de exorcizare. Adela Collins ne arată în comentariul ei că Marcu descrie și un tipar ce l-a urmat Isus în vindecarea soacrei lui Petru:
(1) Venirea vindecătorului : (”După ce a iesit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov si Ioan în casa lui Simon si a lui Andrei.”)
(2) Descrierea bolii : ”zăcea în pat prinsă de friguri”.
(3) Cererea de vindecare : ”si îndată au vorbit lui Isus despre ea.”
(4) Tehnica vindecării : ”a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus.”
(5) Evenimentul vindecării : ” si au lăsat-o frigurile.”
(6) Dovada vindecării : ”Apoi ea a început să le slujească.”

29. casa lui Simon si a lui Andrei Gk tēn oikian Simōnos kai Andreou. În Ioan 1:14 ni se arată că Petru și Andrei, alături de Filip, trăiua în Betsaida. Ce e cu această casă a lor în Capernaum? Să se fi mutat în Capernaum după căsătorie? Sau mai avea o casă acolo? Nu știm. Casa cu pricina era aproape de sinagogă, de aceea au ajuns îndată(εὐθὺς). Arheologii au descoperit-o lângă sinagoga despre care am vorbit în textul precedent, erau un grup de case cu o singură cameră peste care s-a construit o biserică octogonală în sec.V-lea.

Soacra lui Simon Gk hē … penthera Simōnos. Această informație ne spune despre statutul marital a lui Petru, faptul că nu vorbește deloc despre soția lui Petru ne facem să tragem concluzia că era văduv.

zăcea în pat prinsă de friguri  Gk κατέκειτο πυρέσσουσα. În antichitate febra (pyretós) era considerată o boală și nu doar un simptom al unei boli, care putea fi cauzată și vindecată de zei și demoni. Istorisirea aceasta este relatată într-un limbaj care reflectă legătura dintre febră și demon când vindecarea este descrisă aidoma unui exorcism.
si au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească Gk kai aphēken autēn ho pyretos, kai diēkonei autois. Vindecarea a fost fără covalescență, și-a recăpătat deodată puterile și drept ”dovadă” că totul a fost autentic, aceasta i-a servit (διακονεῖν); aici înțelesul de bază a cuvântului διακονεῖν este acela de-a servi la masă.
Posted in Uncategorized

Cu drezina

Am scris o recenzie la Reimaginarea bisericii în care îmi exprimam rezervele în special față de metodologia și fundamentele teoretice la care apelează autorul Frank Viola. Cum n-am citit toate cărțile lui și nu am o privire de ansamblu asupra paradigmei teologice pe care o conturează, nu voi mai insista pe chestia asta.

Vreau să sugerez însă câteva teme de meditație, pornind de la unul dintre argumentele fundamentale ale lui Viola, și anume că biserica s-a aflat vreme de 17 secole într-o eroare gravă, fiind îmbibată de păgânism și de practici străine de Biblie.

Și o să iau în discuție chiar Biblia. Nu de alta, dar există câteva fapte care nu pot fi trecute cu vederea (sau cu orbirea), în privința Bibliei.

Trecem repede peste chesiunea canonului, nu pentru că ar fi de importanță secundară, ci din pricina complexității subiectului și a faptului că s-ar putea să nu intereseze pe…

View original post 1,055 more words

Posted in din ce mai citesc, din ce mai scriu, Evanghelia după Marcu

Evanghelia după Marcu 1:21-28


21. S-au dus la Capernaum. Si, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă si a început să înveţe pe norod. 22. Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca
unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. 23. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24. „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te stiu cine esti: esti Sfântul lui Dumnezeu!” 25. Isus l-a certat si i-a zis: „Taci si iesi afară din omul acesta!” 26. Si duhul necurat a iesit din el, scuturându-l cu putere si scoţând un strigăt mare. 27. Toţi au rămas înmărmuriţi, asa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceste ca un stăpân chiar si duhurilor necurate, si ele Îl ascultă!” 28. Si îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ· καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

23 Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατʼ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

(Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. 1993, c1979. The Greek New Testament (4th ed.) (90). United Bible Societies: Federal Republic of Germany)

Note.

1:21. Capernaum Gk Kapharnaoum. Sat situat în nordul mării Galileii, unde pescuitul era principala sursă de câștig. S-a descoperit o sinagogă dăinuind din secolul IV-V d.Hr. care se presupune a fi cea din istorisirea noastră.

în ziua Sabatului Gk tois sabbasin, este la plural, Lohmeyer spune că nu ar trebui să ne gândim că Isus ar fi predicat în mai multe sabate, ci este vorba doar de unul. În greaca clasică și în Noul Testament se obișnuiește a se folosi pluralul când se vorbește de sărbătorile religioase(Marcu 6:21,14:1).

sinagogă Gk synagōgē, sensul de bază a cuvântului este acela de strângere laolaltă, de adunare. În cultura iudaică este acel loc unde evreii se adună pentru închinare, studiu al Scripturilor sfinte, și alte activități religioase și sociale. Sinagoga s-a înființat și s-a dezvoltat în diaspora, când evreii au fost deportați în Babilon, în robie. Templul fiind distrus, și fiind departe de Ierusalim evreii s-au adunat și au format sinagoga. Mulți comentatori afirmă că în sinagoga primulul secol evreii se adunau pentru studiu al Scripturii și mai puțin pentru închinare.

să înveţe Gk edidasken, acest cuvânt înseamnă predarea și învățarea atât a cunoștințelor teoretice cât și practice.  didáskō( a învăța) poate să însemne și a demonstra. Isus a învățat atât în sinagogă cât și în templu. Unii teologi găsesc o dihotomie între învățare și predicare, cu toate că de cele mai multe ori aceste două cuvinte par a fi sinonime.

Oamenii erau uimiţi Gk exeplēssonto, este la a treia persoană plural, destul de impersonal, se referă la mulțimea amorfă și neidentificată, specific lui Marcu.

duh necurat Gk pneumati akathartō, în cultura iudaică duhul necurat este similar cu demon.

”Ce avem a face cu Tine?” Gk ti hēmin kai soi, literal ce-i (aici) cu mine și cu Tine? Este o expresie care o găsim des în scrierile veterotestamentare, Judecători 11:12,,,Ce ai cu mine de vii împotriva mea …?“, 1 Regi 17:18, ”Ce am eu a face cu tine…”, demonii vor a ști de ce are Isus o așa atitudine ostilă față de ei.
Isuse din Nazaret, Gk Iēsou Nazarēnē. Bauernfeind afirmă că în textele antice de magie deseori se evocă numele unui zeu sau demon utilizând folmula ”Te știu eu”, în scopul de a deține control asupra acestuia. Mussner leagă identificarea lui Isus de către demon ca ”din Nazaret” și ”sfântul lui Dumnezeu” cu istoria lui Samson în Judecători 13:7 din Septuanginta, ” care traduce  Naziritul lui Dumnezeu” cu ”Sfântul lui Dumnezeu”.
Ai venit să ne pierzi? Gk ēlthes apolesai hymas. În vreme ce manuscrisele cele mai timpurii nu au punctuație, această expresie poate fi înțeleasă ca și o constatare înfricoșătoare din partea demonilor: ” Ai venit să ne pierzi!”(Hooker).

Te stiu cine esti Gk oida se tis ei, demonii îl reconosc pe Isus, și faptele mărețe pe care Acesta le săvârșește poate și din cauza că aceștia au ceva în comun, anume, și demonii și Isus sunt ființe spirituale, iar această latură a lui Isus, ascunsă de ochii umani, aceștia par să o observe.

Sfântul lui Dumnezeu  Gk ho hagios tou theou. Cuvântul sfânt (hagios) este sinonim cu (katharos) ce înseamnă curat. Necurat(akathartos) e antonimul lui (katharos). Isus și atributul Lui de sfânt vine în antiteză cu demonul .
l-a certat Gk epetimēsen. Mai înseamnă și a mustra, a blama, cenzura.

scuturându-l cu putere Gk sparaxan auton. Literal înseamnă a sfâșia, se folosește când vorbim de ceea ce fac câinii, animalele carnivore.

scoţând un strigăt mare Gk phōnēsan phōnȩ̄ megalȩ̄, probabil să înspăimânteze mulțimea și trecătorii, sau unii comentatori vorbesc de un strigăt de moarte a demonului.

O învăţătură nouă! El porunceste ca un stăpân chiar si duhurilor necurate, si ele Îl ascultă!” Gk didachē kainē kat’ exousian kai tois pneumasi tois akathartois epitassei. Este incert dacă kat’ exousian(cu autoritate) se referă la învățătura sau la exorcismul lui Isus, sau la amândouă. Aici mulțimea pun în antiteză învățătura tradițională, rabinică cu învățătura inedită, nouă a lui Isus, care are autoritate și peste lumea spirituală. 

în toate împrejurimile Galileii Gk holēn tēn perichōron tēs Galilaias, lit. ”toate împrejurimile regiunii Galileii”. Aceasta poate fi înțeleasă ca toată partea Galileii ce este în vecinătate cu localitatea Capernaum sau, toate împrejurimile Galileii, ce include părțile locuite predominant de către neamuri.

[1]Marcus, J. 2008. Mark 1-8: A new translation with introduction and commentary. Vol. 2 is published by Yale University Press.; Vols. 2 has series: The Anchor Yale Bible, volume 27A. (190). Yale University Press: New Haven; London.
[2]Guelich, R. A. 2002. Word Biblical Commentary : Mark 1-8:26. Word Biblical Commentary. Vol. 34A (59). Word, Incorporated: Dallas

[3]Cole, R. A. 1989. Mark: An Introduction and Commentary. Tyndale New Testament Commentaries. Vol. 2 (116). Inter-Varsity Press: Nottingham, England

[4]Collins, A. Y., Attridge, H. W., & Attridge, H. W. 2007. Mark : A Commentary on the Gospel of Mark. Hermeneia–a critical and historical commentary on the Bible (173). Fortress Press: Minneapolis

[5]Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. 1995, c1985. Theological dictionary of the New Testament. Translation of: Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament. (174). W.B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich.

Posted in Uncategorized

Ajută la recuperarea Gabrielei Olărașu

Sah cu Ceausescu

Update 18.05.2013

Gabriela a castigat cateva batalii cu boala insa razboiul va mai dura inca mult timp de acum incolo. Mai mult ca oricand, Gabriela si cei care o ajuta sa duca aceasta cumplita lupta, au nevoie de sprijinul nostru, al oamenilor ce o pot ajuta sa treaca peste toate si sa redevina cea pe care o cunoastem sau despre care am aflat. Cititi ultimele actualizari ale jurnalului despre Gabriela si veti intelege ca sta in puterea noastra sa o ajutam! Multa sanatate Gabriela!

Gabriela

http://fundatiamereuaproape.ro/gabriela-olarasu-sahista-emerita-duce-acum-o-lupta-crancena-pentru-a-si-recapata-viata/

http://observator.tv/campanii/regina-sahului-98777.html

http://www.antena3.ro/romania/a-castigat-mii-de-batalii-pe-tabla-de-sah-acum-are-nevoie-de-ajutor-pentru-a-castiga-lupta-cu-boala-182663.html

http://www.opiniatimisoarei.ro/fortaviola/simultan-de-sah-organizat-la-timisoara-pentru-a-salva-viata-marii-maestre-internationale-gabriela-olarasu/05/12/2012

http://sporttim.ro/sah/sah

07 Noiembrie 2013

LA MULTI ANI SANATOSI GABITZA! Iubita mama, fiica, sotie si sora! Te iubim nespus si abia asteptam sa iti revii la adevarata ta valoare!

De ziua Gabrielei, ne gandim cu drag la toti cei care i-au salvat viata, la toti cei care ne-au fost si ne sunt alaturi…va multumim din suflet!
Va suntem recunoscatori…asa sa ne ajute Dumnezeu!

View original post 4,170 more words

Posted in Uncategorized

Recenzie pe Reimaginarea Bisericii de la Teofil Stanciu

Scriptorie

Reimaginarea Bisericii

Titlu: Reimaginarea Bisericii
Titlul original: Reimagining Church
Autor: Frank Viola
Traducător: Daniel Marino
Editura: Kerigma
Anul apariţiei: 2011
ISBN: 978-973-8960-42-8
Preț: 32 RON

Recenzie de Teofil Stanciu

Înainte să citiți această recenzie, e bine să vă amintiți spusa care zice că „orice punct de vedere e un punct de orbire” (eu am citit-o la Wurmbrand, dar nu știu dacă-i aparține). Și o puteți aplica drept filtru și la ce scriu eu, și la cartea lui Frank Viola.

Mărturisesc că n-am citit cartea dintr-o dorință fierbinte de a descoperi soluții revoluționare (așa cum sunt prezentate pe copertă) pentru viața bisericii, deoarece nu prea cred în revoluții. Am citit-o mai degrabă cu curiozitatea celui care vrea să afle ce are de spus un teoretician (sau să-i spunem totuși teolog?) al bisericilor de casă.

Fenomenul bisericilor de casă (sau din case) mi-e cunoscut din lectura cărții Râuri de apă vie, de Fratele…

View original post 1,659 more words

Posted in Evanghelia după Marcu

Marcu 1:14-20


4804167810_833450dc85

14.După ce Ioan a fost prins, Iisus a mers în Galileea să vestească evanghelia lui Dumnezeu.

15. Și zicea: ”S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în evanghelie!”

16. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Iisus i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care aruncau mrejele în mare, fiindcă erau pescari.

17. Și le-a zis:” Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.”

18. Iar ei, lăsându-și numaidecât mrejele, L-au urmat.

19.Mergând mai departe, i-a văzut pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui. Aceștia erau în corabie și își curățau mrejele.

20. Și i-a chemat îndată și pe ei. Iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, pe Zebedeu, în corabie, împreună cu angajații lui, au mers după El.

14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ

15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

După ce Ioan Botezătorul a fost prins (παραδοθῆναι) Isus și-a început lucrarea în Galileea. Adaug nota de subsol a lui William Lane cu privire la cum s-s tradus cuvântul παραδοθῆναι( în versiunea Societății Biblice Interconfesionale, 2009, e tradus cu ” a fost prins”), fiindcă o găsesc foarte ajutătoare. Iertări pentru nevorbitorii de limba engleză, nu mă încumet să stâlcesc textul:

It is normal in Greek usage to clarify the particular sense in which παραδοθῆναι is employed by a qualifying clause,e.g. ”delivered up into prison.” That here it means ”after John was arrested” is clear. The lack of a qualifying clause may be intentional to suggest a parallel between John s experience and the passion of Jesus: he was ”delivered up.” Cf.9:31; 14:10; 15:1,15.

Isus și-a început misiunea, lucrarea, după ce Ioan și-a încheiat-o. Lucrările lor au fost succesive, ei aproape nu s-au intersectat, și de aceea Irod credea că Isus este Ioan înviat din morți. Există și în relatarea marcană un paralelism între textul care vorbește despre lucrarea lui Ioan și a lui Isus Hristos:

”Iisus a mers în Galileea să vestească(κηρύσσων) evanghelia lui Dumnezeu”   &

” a venit Ioan, botezând în pustie și predicând(κηρύσσων) botezul pocîinței spre iertarea păcatelor.

După cum știm din celelalte evanghelii, odată cu Ioan se termina perioada profeților, a Vechiului Testament, el fiind cel mai mare dintre ei, și odată cu Isus un nou aeon începe, când  profețiile vetero-testamentare se împlinesc( s-a împlinit vremea !-πεπλήρωται ὁ καιρὸς), chiar dacă trăim între tensiunea dintre deja și nu încă.

Folosirea termenului pocăință( pocăiți-vă- μετανοεῖτε ) nu trebuie înțeles ca o strădanie disciplinară, un canon, o atitudine de penitență, o autoflagelare a sufletului și trupului, în sac și cenușă aidoma celor din vechime. Cuvântul denotă o schimbare radicală a gândirii, a vieții anterioare, determinată de un set de convingeri, trăiri si părtășie cu noua comunitate a lui Isus Hristos.

Posted in Uncategorized

Un articol demn de citit despre Evanghelia după Marcu.

Larry Hurtado's Blog

One of the many curiosities in the study of the NT and earliest Christianity is the early history and fortunes of the Gospel of Mark (hereafter, GMark).  On the one hand (assuming the dominant view of Mark’s priority), the GMark appears to have been very influential.  It is widely thought that the authors of the Gospels of Matthew and Luke were likely prompted to write the kind of Jesus-books that they did by GMark.  Indeed, we scholars judge that GMark was the principal model and most significant source for them.  GMatthew appropriates about 90% of GMark, and GLuke uses ca. 60% of GMark, each of them also, of course, following the basic “storyline” of GMark, commencing Jesus’ ministry in the context of John the Baptizer and taking the story on through to Jesus’ execution and resurrection.   Indeed, a case has been made that GMark was also known and influential for…

View original post 746 more words

Posted in Sfintii Parinti

Ioan Gură de Aur, Omilii la statui


Johnchrysostom

” Fiindcă în zadar și fără nici un rost am venit la[biserică] dacă, sufletul luând îndrumare [doar] pentru o vreme, ne-am reîntoarce [acasă] pustii și lipsiți de orice folos din cele spuse. Ce câștig am eu din aceste aplauze? Ce folos am eu de pe urma laudelor și a aclamațiilor de încuviințare? Lauda mea este ca voi să arătați prin fapte toate cele spuse. Voi fi demn de invidiat și fericit nu când veți încuviința, ci când veți face cu toată râvna cele pe care le-ați auzit de la noi. Fiecare să-l îndrepte pe aproapele,[căci] spune  [Apostolul]: Zidiți-vă unul pe altul! Dacă nu facem aceasta, fărădelegea săvârșită de fiecare va aduce orașuluiu o pagubă comună și de nesuportat. ”

Epei mateen kai eike paraginometha, ei pros kairon psuchagogethentes outoos anacoroiemen, eremoi kai kenoi ths apo toon legomenon ofeleias genomenoi. Ti moi ton kroton ofelos touton; ti de ton epainon kai ton thorubon; Epainos emos to dia ton ergon humas epidexai ta legomena hapanta: tote ego zelotos kai makarios, ouch hotan apodechesthe, all hotan poiete meta prothumias hapases, haper an akousete par hemon. Hekastos ton plesion diorthousthe : Oikodomeite gar eis ton heva, fesin: an gar me touto poiomen, he par hekastou  ginomene plemmeleia koinen tina kai aforeton oisei ten blaben te polei.

Sursa

Posted in Andrei Pleșu

Andrei Pleșu , Două Românii


Andrei_PLESU_2_22

Aşa s-ar părea. Există o Românie bună, curată, inteligentă, grijulie cu românii, bine educată, nobilă – e România lui Dan Voiculescu, a lui Crin Antonescu, a lui Şova şi Ponta, a lui Ghişe, a lui Becali, a lui Dinu Zamfirescu, Gâdea, Ciuvică, Pelican şi a atîtor alţi patrioţi devotaţi, mereu gata să uite de ei înşişi pentru a sluji interese altruiste. Şi există o Românie rea, urîtă, subversivă, plină de „aşa-zişi“, de „elitişti“ insalubri, de turnători, fripturişti, lingăi, carierişti, trădători: e România reacţionară a lui Liiceanu şi Patapievici, a lui Mircea Cărtărescu, a lui Andrei Cornea (de mine nu mai vorbesc) şi a atîtor alţi inşi supraapreciaţi (abuziv!), cu antecedente suspecte prin Bucureşti şi Păltiniş, descendenţi, carevasăzică, din securişti ca Alexandru Paleologu sau Constantin Noica.

Din fericire, România rea a fost înfrîntă. Poporul i-a măturat de la putere pe corifeii ei. Le-a luat privilegiile, i-a demascat. Încet-încet, instituţiile statului au intrat pe mîini bune. Uniunea Europeană a fost şi ea pusă cu botul pe labe. Departamentul de Stat al SUA nu se simte nici el prea bine. S-au înfiinţat filiale ICR la Craiova, Tulcea, Tîrgu Jiu şi Baia Mare, pentru răspîndirea culturii noastre în străinatate. Se pregăteşte Rîmnicu Vîlcea (pentru a promova „Dragobetele nostru“ la concurenţă cu „Valentine-ul american“ – după cum spune preşedintele Consiliului Judeţean). Mari succese se aşteaptă din partea lansării pe piaţa internaţională a tehnologiei româneşti de vîrf, în frunte cu caloriferul transilvan. S-a putut demonstra, în sfîrşit, că Liiceanu, Patapievici, Pleşu şi alţi impostori sînt plagiatori de duzină, şi s-a demontat mitul plagiatului lui Victor Ponta, o invenţie a băsiştilor nemiloşi. Cei care n-au acceptat evidenţa (doamna Rodica Zafiu, de pildă) au fost evacuaţi fără compromisuri dintre colaboratorii gazetei care o găzduise pînă să-şi arate adevărata faţă. Marele intelectual Petre Roman (cel care, după cum povesteşte în „Memorii“, s-a format citind, încă de tînăr, în biblioteca paternă, „scrierile lui Socrate“) a descoperit, după o drastică cercetare a textelor, că ideile lui Pleşu din Minima Moralia sînt aceleaşi cu cele ale lui Adorno, din cartea sa cu acelaşi titlu. (Se pare că Pleşu tocmai pregăteşte o lucrare intitulată Evrika!, în care îl va plagia masiv pe Arhimede!) Nedreptatea care i se face lui Dan Voiculescu prin afirmaţia absurdă că ar fi fost colaborator al Securităţii a fost de curînd reparată prin dezvăluirea justă a mîrşăviilor comise de înrăitul puşcăriaş Constantin Noica, mereu în goană după ofiţerii poliţiei politice, ca să-i linguşească. Autorul dezvăluirii – hélas! Nicolae Manolescu – are tot dreptul să fie revoltat, ca unul care, după unele alunecări scatofage publicate prin gazete la începutul anilor ’60 (cînd Noica mînca bătaie la închisoare), s-a convertit, după ’90 – ca Apostolul Pavel – la adevăr şi la înfierarea curajoasă a morţilor vinovaţi. În ţară se instalează, în sfîrşit, dreptatea şi ordinea morală. Talentul îşi reintră în drepturi. Criticul literar vorbeşte înaripat, în ultimele sale editoriale, despre Noua Zeelandă (unde, n-o să credeţi, e vară cînd la noi e iarnă) şi „forjează“ metafore măreţe, ca, de pildă, echivalarea Turului Franţei cu vechea „căutare a Graalului“. Ce putere de asociere! Ce gîndire liberă! Ce fineţe! Abia aştepţi să treacă săptămîna pentru a te adăpa din nou la fîntîna proaspătă a unor fragede consideraţii de acest gen. O revoluţie radicală are loc şi în spaţiul limbii române. Toate posturile de televiziune au ca invitaţi mari stilişti ai exprimării neaoşe. Alături de moderatori, ei vorbesc o românească dulce, strigă voiniceşte unii la alţii, „pun în operă“ capodopere de mîrlănie şi agramatism. Şi fac şcoală. O sumedenie de forumişti de pretutindeni au înţeles semnalul şi se întrec în sudalme şi băşcălie sumbră. Dar asupra limbii nu avem timp să mai reflectăm. Urgenţele sînt altele: Noica, Paleologu et Co. Mijloacele de comunicare au impus, din fericire, modele noi ale manifestării publice. C.V. Tudor e pe toate „canalele“ (potrivit cuvînt!), cînd ca expert politic, cînd ca patriot sîngeros, cînd ca bunic lubric, la chermezele Capatos. Mircea Badea furnizează, seară de seară, spectacole inimitabile de scos limba, şpagat, grohăială, chiţăit, furie sportivă şi veselie de birt. A simţit, probabil, că o minimă inteligenţă, un minim bun-simţ şi două-trei lecturi nu prea vînd. Şi s-a dat pe brazdă. O sumedenie de cocoane, nu lipsite de un anumit potenţial de umanitate şi graţie, s-au dat şi ele pe brazdă: îşi dau poalele peste cap, atacă viril, „mănîncă politicieni pe pîine“. Sorin Roşca Stănescu deconspiră securişti, Gigi Becali porcăie, creştineşte, pe toată lumea, Crin Antonescu se dă inteligent, iar Victor Ponta – eficace. Mădălin Voicu înfierează, competent, „derbedeii“ din biserică. Vedetele politice s-au împărţit în două: turnători care nu sînt securişti (Andrei Marga) şi securişti care nu sînt turnători (I. Ghişe). Lucrurile se aşază, încet-încet. Cu condiţia să ne ţinem de două-trei adevăruri cu greu cucerite: „Jos Băsescu!“, „Jos intelectualii lui Băsescu!“, „Jos colonizatorii europeni!“, „Sus noi şi-ai noştri!“ Dintre cele două Românii din arenă, a învins, slavă Domnului, România cea bună!

Sursa

Posted in din ce mai citesc, N.T.Wright

PAUL Fresh Perspectives N. T. WRIGHT


663575_1_ftc

 

Pentru a înțelege scrierile pauline ar trebui să înțelegem cele trei culturi în care Sf.Pavel a trăit și l-au format. Prima lume,cultură în care a trăit a fost iudaismul. Iudaismul din perioada celui de-al doilea Templu a fost mult mai studiată de la descoperirile de la Marea Moartă decât în ultimul mileniu. Avem date noi despre comunitățile de la Qumran, despre iudaismul secolului primar, despre farisei si rabini decât am avut până acum. Iudaismul secolului întâi era un amalgam vibrant a ceea ce numim noi astăzi religie, credință, cultură și politică. Fiecare sectă sau partidă din iudaismul cunoscut de Pavel se frământa cu aceleași întrebări provocatoare :  ce înseamnă să fi parte a poporului ales de Yahweh, să fi loial Torei, să nu-ți pierzi identitatea și chemarea trăind în mijlocul atâtor popoare păgâne, și cum să aștepți Împărăția lui Yahweh ce a fost promisă prin profeți, răscumpărarea lui Israel, ziua când vor fi răzbunați și binecuvântați? Asta a fost cultura, lumea în care Pavel a crescut și a fost format, iudaismul secolului întâi.

A doua lume în care a trăit Pavel a fost lumea grecească, cultura elenă, care pe vremea aceea era răspândită până în Estul bazinului Mediteranean. De pe vremea lui Alexandru Macedon limba greacă s-a răspândit într-atât încăt această limbă era pentru foarte mulți cea de-a doua limbă vorbită, precum este limba engleză pentru lumea de azi, sau limba franceză pentru sec. XIX-lea.  Elenismul secolului întâi și-a pus amprenta asupra culturii și filozofiei, însă când ne gândim la Pavel, stilul lui retoric îl găsim puternic și pătrunzător. Dacă am citi câteva pagini din tânărul contemporan a lui Pavel, Epictet, observăm că aceștia se contrazic în unele privințe, însă folosesc aceași limbă și stil de argumentare într-atât să te facă uneori să crezi că au locuit pe aceași stradă. S-a folosit de limba și imaginația moraliștilor păgâni însă era atent să facă orice gând rob ascultării de Mesia. A încreștinat tot ce a fost grecesc, limbajul, filozofia, retorica.

Lumea romană este al treilea punct al triunghiului lumii lui Pavel. Iudaismul și elenismul s-au integrat aproape perfect cu lumea romană, formând parcă un triunghi. În sfârșit, Pavel facea parte și din ceea ce numește Noul Testament ekklēsia, comunitatea celor chemați, cei care făceau parte din familia lui Dumnezeu, a lui Mesia.

Posted in Uncategorized

De la Emanuel Conțac despre Isaia 53, o nouă traducere

Vaisamar

Capitolul 53 e probabil cea mai cunoscută secțiune a cărții a cărții Isaia.

În textul ebraic valențele hristologice sunt foarte bine conturate. Dar ce putem spune despre versiunea greacă?

Mai jos, o traducere (provizorie) după Septuaginta. Alte traduceri puteți găsi în versiunea Anania și în Septuaginta Polirom.

Evident, nu pot justifica aici anumite opțiuni de traducere, acolo unde textul pune probleme.

***

1 Doamne, cine a crezut vestirea noastră? Și brațul Domnului cui i s-a descoperit?

2 Am vestit înaintea lui ca un copil, ca o rădăcină într-un pământ însetat; nu are nici chip, nici slavă. Și noi l-am văzut și nu avea chip, nici frumusețe.

3 Dar chipul lui era fără de cinste, mai obidit decât toți oamenii, om în durere și deprins să poarte slăbiciunea, încât s-a întors fața lui, n-a fost prețuit și pus la socoteală.

4 El păcatele noastre le poartă și pentru noi este chinuit…

View original post 255 more words

Posted in Evanghelia după Marcu

Marcu 1:1-13


1.Începutul evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Precum stă scris în cartea profetului Isaia:

   Iată Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale,

   el îți va pregăti calea.

   3.Glasul care strigă în pustie:

   Pregătiți calea Domnului,

   neteziți cărările Lui,

4.așa a venit Ioan, botezând în pustie și predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Veneau la el oameni din tot ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6. Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă și avea o curea de piele în jurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. 7.Și veste astfel: ”După mine vine Cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec și să Îi dezleg cureaua sandalelor.8.Eu v-am botezat în apă, El vă va boteza cu Duh Sfânt.”

În zilele acelea  a venit Iisus din Nazaretul Galileii și a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10.Și îndată după ce a ieșit din apă, s-au văzut cerurile despicându-se ți Duhul ca un porumbel coborând peste El. 11 Și un glas din ceruri s-a auzit :” Tu ești Fiul Meu cel iubit, pe Tine  Te-am ales!”

Și Duhul L-a dus îndată în  pustie. 13. Și a stat în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana; era cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau.

 

În acest prolog(Marcu 1:1-13) evanghelistul aduce mărturii și dovezi să certifice că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu promis. Marcu arată că acest Isus este Mesia făgăduit în Scripturile vetero-testamentare, și totodată își ancorează evanghelia în scrierile sfinte ale Vechiului Testament.

Ioan Botezătorul, profetul în viață care aduce aminte de Ilie, profețește înainte de a-L cunoaște pe Isus, că va veni Unul care va boteza cu Duhul Sfânt. La botez este prezent Duhul în formă de porumbel, și Tatăl care aduce mărturie despre Isus,anume că El este alesul,Mesia.

Pustia( érēmos) este predominantă în acest prolog. Vocea care strigă în pustie( φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ) îl introduce pe Ioan Botezătorul,  care trăia, boteza (βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ) și predica în pustie. În sfârșit, Isus Hristos este dus de Duhul în pustie( τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον)pentru a fi ispitit.

 

 

Posted in Uncategorized

DENY DESIGNS

deny-digs-colorful-cottage-chic

Today’s Daily Digs comes from interior designer Javier Requejo. The cottage was renovated out of an ancient farmhouse. SO chic. But instead of going completely true to its roots, Requejo channeled a cottage chic that we could really fall in love with. He mixed traditional elements like farmhouse chairs and wood-burning stove and paired them with modern art and bold colors. We love how he painted the traditional cottage chairs in bright and fun colors. What a wonderful DIY update without sacrificing the cottage charm!

deny-digs-colorful-cottage-chic

deny-digs-colorful-cottage-chic

The modern chairs in the loft mixed beautifully with the rustic interior walls. He brings the warmth in with the foundational elements and uses rustic, rich colors to liven them up.

deny-digs-colorful-cottage-chic

deny-digs-colorful-cottage-chicdeny-digs-colorful-cottage-chicdeny-digs-colorful-cottage-chic

The result feels so fresh and homey and never stuffy. For the full tour and more information on today’s home, head here!

If you’re chomping at the bit for this home, check out some of…

View original post 35 more words

Posted in din ce mai citesc, din ce mai scriu, Evanghelia după Marcu

Prima Evanghelie


H475_scriptdetailEste cunoscut faptul că Evangheliile au circulat în anonimat o vreme, până când Biserica au receptat,recunoscut și canonizat textul inspirat. În antichitate titlul unei opere,cărți,scrisori, se forma în stadiul receptivității operei și nu în stadiul producerii ei.(Carl Werner Muller) Puține manuscrise, incluzând Sinaiticus, Vaticanus și Codex Borulianus au pentru evanghelia marcană o formă scurtă a titlului(inscriptio), anume ”după Marcu”(kata Markon). Majoritatea manuscriselor au pentru inscriptio la prima evanghelie ”Vestea bună după Marcu”(euangelion kata Markon).

James Kelhoffer a arătat că Didache, 2 Clement și Marcion au folosit termenul de evanghelie(euangelion) referindu-se la opera scrisă de apostoli, ceea ce era inedit la vremea aceea. Tradiția ne relatează că Marcu a început pentru prima dată acest demers. Evanghelia ca literatură era străină culturii romane & elene, aceasta fiind primită și răspândită în comunitățiile Bisericii primare. Pentru prima dată cuvintele și faptele lui Isus Hristos au fost reamintite și proclamate într-o formă scrisă. Istoricii seculari sunt iritați că evangheliștii n-au scris aidoma unui Tacitus sau Iosif Flaviu. Evanghelia nu se asemăna cu un tratat istoric, nici cu o biografie. Ea a fost menită nu pentru scopuri științifice ci pentru a fi proclamată. Evanghelia după Marcu, ca celelalte evanghelii, are ca punct culminant moartea lui Isus Hristos. Întreaga evanghelie marcană aduce mărturie că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Mărturia lui Petru în Cezarea lui Filip & mărturia centurionului de la sfârșitul evangheliei, sunt puncte pivotale în narațiunea evanghelistului Marcu. Petru și centurionul încapsulează laolaltă întreaga lume, cea evreiască și neamurile, care într-un sfârșit recunosc în persoana lui Isus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii.

 

Posted in Uncategorized

Taximetristii nostri de toate zilele


image

Credeam ca doar taximetristii din Bucuresti sunt smenari si ticalosi. Ieri am dat de 2 taximetristi autohtoni care m-au golit de bani. Unuia ii mergea ceasul turbo si masina ba,pacat ca mi-am dat seama too late. Pe celalalt l-am rugat sa ma duc-n oras, si el era cu drum: intr-acolo in drum spre servici. De obicei te taxaza ca si busul, nu porneste ceasul ,ca doar inca nu e in timpul serviciului. Asa ne-a fost tocmeala,insa socoteala a fost alta,fiindca nenea pornise ceasul fara a ma instiinta. Oameni pusi pe tarasenii. Inca lumea nu s-a maturizat, sa nu zic increstinat. Avem doar o spoiala de religiozitate, batem cruci la vederea unei troite, pupam icoane facatoare de minuni,insa inima ne este plina de viclenii, neschimbata, e omul vechi, nelocuit de Duhul,de divinitate.Minunea n-o traim, este straina de viata noastra. Vino Duhule Sfinte!

Posted in Miuzik

 

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy’s eyes
Listen as the crowd would sing
“Now the old king is dead! Long live the king!”

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain
Once you go there was never
Never an honest word
And that was when I ruled the world

It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn’t believe what I’d become

Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain
I know Saint Peter won’t call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain
I know Saint Peter won’t call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world