Prima Evanghelie


H475_scriptdetailEste cunoscut faptul că Evangheliile au circulat în anonimat o vreme, până când Biserica au receptat,recunoscut și canonizat textul inspirat. În antichitate titlul unei opere,cărți,scrisori, se forma în stadiul receptivității operei și nu în stadiul producerii ei.(Carl Werner Muller) Puține manuscrise, incluzând Sinaiticus, Vaticanus și Codex Borulianus au pentru evanghelia marcană o formă scurtă a titlului(inscriptio), anume ”după Marcu”(kata Markon). Majoritatea manuscriselor au pentru inscriptio la prima evanghelie ”Vestea bună după Marcu”(euangelion kata Markon).

James Kelhoffer a arătat că Didache, 2 Clement și Marcion au folosit termenul de evanghelie(euangelion) referindu-se la opera scrisă de apostoli, ceea ce era inedit la vremea aceea. Tradiția ne relatează că Marcu a început pentru prima dată acest demers. Evanghelia ca literatură era străină culturii romane & elene, aceasta fiind primită și răspândită în comunitățiile Bisericii primare. Pentru prima dată cuvintele și faptele lui Isus Hristos au fost reamintite și proclamate într-o formă scrisă. Istoricii seculari sunt iritați că evangheliștii n-au scris aidoma unui Tacitus sau Iosif Flaviu. Evanghelia nu se asemăna cu un tratat istoric, nici cu o biografie. Ea a fost menită nu pentru scopuri științifice ci pentru a fi proclamată. Evanghelia după Marcu, ca celelalte evanghelii, are ca punct culminant moartea lui Isus Hristos. Întreaga evanghelie marcană aduce mărturie că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Mărturia lui Petru în Cezarea lui Filip & mărturia centurionului de la sfârșitul evangheliei, sunt puncte pivotale în narațiunea evanghelistului Marcu. Petru și centurionul încapsulează laolaltă întreaga lume, cea evreiască și neamurile, care într-un sfârșit recunosc în persoana lui Isus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s