Marcu 1:1-13


1.Începutul evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Precum stă scris în cartea profetului Isaia:

   Iată Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale,

   el îți va pregăti calea.

   3.Glasul care strigă în pustie:

   Pregătiți calea Domnului,

   neteziți cărările Lui,

4.așa a venit Ioan, botezând în pustie și predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Veneau la el oameni din tot ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6. Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă și avea o curea de piele în jurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. 7.Și veste astfel: ”După mine vine Cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec și să Îi dezleg cureaua sandalelor.8.Eu v-am botezat în apă, El vă va boteza cu Duh Sfânt.”

În zilele acelea  a venit Iisus din Nazaretul Galileii și a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10.Și îndată după ce a ieșit din apă, s-au văzut cerurile despicându-se ți Duhul ca un porumbel coborând peste El. 11 Și un glas din ceruri s-a auzit :” Tu ești Fiul Meu cel iubit, pe Tine  Te-am ales!”

Și Duhul L-a dus îndată în  pustie. 13. Și a stat în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana; era cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau.

 

În acest prolog(Marcu 1:1-13) evanghelistul aduce mărturii și dovezi să certifice că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu promis. Marcu arată că acest Isus este Mesia făgăduit în Scripturile vetero-testamentare, și totodată își ancorează evanghelia în scrierile sfinte ale Vechiului Testament.

Ioan Botezătorul, profetul în viață care aduce aminte de Ilie, profețește înainte de a-L cunoaște pe Isus, că va veni Unul care va boteza cu Duhul Sfânt. La botez este prezent Duhul în formă de porumbel, și Tatăl care aduce mărturie despre Isus,anume că El este alesul,Mesia.

Pustia( érēmos) este predominantă în acest prolog. Vocea care strigă în pustie( φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ) îl introduce pe Ioan Botezătorul,  care trăia, boteza (βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ) și predica în pustie. În sfârșit, Isus Hristos este dus de Duhul în pustie( τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον)pentru a fi ispitit.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s