Ioan Gură de Aur, Omilii la statui


Johnchrysostom

” Fiindcă în zadar și fără nici un rost am venit la[biserică] dacă, sufletul luând îndrumare [doar] pentru o vreme, ne-am reîntoarce [acasă] pustii și lipsiți de orice folos din cele spuse. Ce câștig am eu din aceste aplauze? Ce folos am eu de pe urma laudelor și a aclamațiilor de încuviințare? Lauda mea este ca voi să arătați prin fapte toate cele spuse. Voi fi demn de invidiat și fericit nu când veți încuviința, ci când veți face cu toată râvna cele pe care le-ați auzit de la noi. Fiecare să-l îndrepte pe aproapele,[căci] spune  [Apostolul]: Zidiți-vă unul pe altul! Dacă nu facem aceasta, fărădelegea săvârșită de fiecare va aduce orașuluiu o pagubă comună și de nesuportat. ”

Epei mateen kai eike paraginometha, ei pros kairon psuchagogethentes outoos anacoroiemen, eremoi kai kenoi ths apo toon legomenon ofeleias genomenoi. Ti moi ton kroton ofelos touton; ti de ton epainon kai ton thorubon; Epainos emos to dia ton ergon humas epidexai ta legomena hapanta: tote ego zelotos kai makarios, ouch hotan apodechesthe, all hotan poiete meta prothumias hapases, haper an akousete par hemon. Hekastos ton plesion diorthousthe : Oikodomeite gar eis ton heva, fesin: an gar me touto poiomen, he par hekastou  ginomene plemmeleia koinen tina kai aforeton oisei ten blaben te polei.

Sursa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s