Marcu 1:14-20


4804167810_833450dc85

14.După ce Ioan a fost prins, Iisus a mers în Galileea să vestească evanghelia lui Dumnezeu.

15. Și zicea: ”S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în evanghelie!”

16. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Iisus i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care aruncau mrejele în mare, fiindcă erau pescari.

17. Și le-a zis:” Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.”

18. Iar ei, lăsându-și numaidecât mrejele, L-au urmat.

19.Mergând mai departe, i-a văzut pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui. Aceștia erau în corabie și își curățau mrejele.

20. Și i-a chemat îndată și pe ei. Iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, pe Zebedeu, în corabie, împreună cu angajații lui, au mers după El.

14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ

15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

După ce Ioan Botezătorul a fost prins (παραδοθῆναι) Isus și-a început lucrarea în Galileea. Adaug nota de subsol a lui William Lane cu privire la cum s-s tradus cuvântul παραδοθῆναι( în versiunea Societății Biblice Interconfesionale, 2009, e tradus cu ” a fost prins”), fiindcă o găsesc foarte ajutătoare. Iertări pentru nevorbitorii de limba engleză, nu mă încumet să stâlcesc textul:

It is normal in Greek usage to clarify the particular sense in which παραδοθῆναι is employed by a qualifying clause,e.g. ”delivered up into prison.” That here it means ”after John was arrested” is clear. The lack of a qualifying clause may be intentional to suggest a parallel between John s experience and the passion of Jesus: he was ”delivered up.” Cf.9:31; 14:10; 15:1,15.

Isus și-a început misiunea, lucrarea, după ce Ioan și-a încheiat-o. Lucrările lor au fost succesive, ei aproape nu s-au intersectat, și de aceea Irod credea că Isus este Ioan înviat din morți. Există și în relatarea marcană un paralelism între textul care vorbește despre lucrarea lui Ioan și a lui Isus Hristos:

”Iisus a mers în Galileea să vestească(κηρύσσων) evanghelia lui Dumnezeu”   &

” a venit Ioan, botezând în pustie și predicând(κηρύσσων) botezul pocîinței spre iertarea păcatelor.

După cum știm din celelalte evanghelii, odată cu Ioan se termina perioada profeților, a Vechiului Testament, el fiind cel mai mare dintre ei, și odată cu Isus un nou aeon începe, când  profețiile vetero-testamentare se împlinesc( s-a împlinit vremea !-πεπλήρωται ὁ καιρὸς), chiar dacă trăim între tensiunea dintre deja și nu încă.

Folosirea termenului pocăință( pocăiți-vă- μετανοεῖτε ) nu trebuie înțeles ca o strădanie disciplinară, un canon, o atitudine de penitență, o autoflagelare a sufletului și trupului, în sac și cenușă aidoma celor din vechime. Cuvântul denotă o schimbare radicală a gândirii, a vieții anterioare, determinată de un set de convingeri, trăiri si părtășie cu noua comunitate a lui Isus Hristos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s