Evanghelia după Marcu 1:21-28


21. S-au dus la Capernaum. Si, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă si a început să înveţe pe norod. 22. Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca
unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. 23. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24. „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te stiu cine esti: esti Sfântul lui Dumnezeu!” 25. Isus l-a certat si i-a zis: „Taci si iesi afară din omul acesta!” 26. Si duhul necurat a iesit din el, scuturându-l cu putere si scoţând un strigăt mare. 27. Toţi au rămas înmărmuriţi, asa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceste ca un stăpân chiar si duhurilor necurate, si ele Îl ascultă!” 28. Si îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ· καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

23 Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατʼ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

(Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. 1993, c1979. The Greek New Testament (4th ed.) (90). United Bible Societies: Federal Republic of Germany)

Note.

1:21. Capernaum Gk Kapharnaoum. Sat situat în nordul mării Galileii, unde pescuitul era principala sursă de câștig. S-a descoperit o sinagogă dăinuind din secolul IV-V d.Hr. care se presupune a fi cea din istorisirea noastră.

în ziua Sabatului Gk tois sabbasin, este la plural, Lohmeyer spune că nu ar trebui să ne gândim că Isus ar fi predicat în mai multe sabate, ci este vorba doar de unul. În greaca clasică și în Noul Testament se obișnuiește a se folosi pluralul când se vorbește de sărbătorile religioase(Marcu 6:21,14:1).

sinagogă Gk synagōgē, sensul de bază a cuvântului este acela de strângere laolaltă, de adunare. În cultura iudaică este acel loc unde evreii se adună pentru închinare, studiu al Scripturilor sfinte, și alte activități religioase și sociale. Sinagoga s-a înființat și s-a dezvoltat în diaspora, când evreii au fost deportați în Babilon, în robie. Templul fiind distrus, și fiind departe de Ierusalim evreii s-au adunat și au format sinagoga. Mulți comentatori afirmă că în sinagoga primulul secol evreii se adunau pentru studiu al Scripturii și mai puțin pentru închinare.

să înveţe Gk edidasken, acest cuvânt înseamnă predarea și învățarea atât a cunoștințelor teoretice cât și practice.  didáskō( a învăța) poate să însemne și a demonstra. Isus a învățat atât în sinagogă cât și în templu. Unii teologi găsesc o dihotomie între învățare și predicare, cu toate că de cele mai multe ori aceste două cuvinte par a fi sinonime.

Oamenii erau uimiţi Gk exeplēssonto, este la a treia persoană plural, destul de impersonal, se referă la mulțimea amorfă și neidentificată, specific lui Marcu.

duh necurat Gk pneumati akathartō, în cultura iudaică duhul necurat este similar cu demon.

”Ce avem a face cu Tine?” Gk ti hēmin kai soi, literal ce-i (aici) cu mine și cu Tine? Este o expresie care o găsim des în scrierile veterotestamentare, Judecători 11:12,,,Ce ai cu mine de vii împotriva mea …?“, 1 Regi 17:18, ”Ce am eu a face cu tine…”, demonii vor a ști de ce are Isus o așa atitudine ostilă față de ei.
Isuse din Nazaret, Gk Iēsou Nazarēnē. Bauernfeind afirmă că în textele antice de magie deseori se evocă numele unui zeu sau demon utilizând folmula ”Te știu eu”, în scopul de a deține control asupra acestuia. Mussner leagă identificarea lui Isus de către demon ca ”din Nazaret” și ”sfântul lui Dumnezeu” cu istoria lui Samson în Judecători 13:7 din Septuanginta, ” care traduce  Naziritul lui Dumnezeu” cu ”Sfântul lui Dumnezeu”.
Ai venit să ne pierzi? Gk ēlthes apolesai hymas. În vreme ce manuscrisele cele mai timpurii nu au punctuație, această expresie poate fi înțeleasă ca și o constatare înfricoșătoare din partea demonilor: ” Ai venit să ne pierzi!”(Hooker).

Te stiu cine esti Gk oida se tis ei, demonii îl reconosc pe Isus, și faptele mărețe pe care Acesta le săvârșește poate și din cauza că aceștia au ceva în comun, anume, și demonii și Isus sunt ființe spirituale, iar această latură a lui Isus, ascunsă de ochii umani, aceștia par să o observe.

Sfântul lui Dumnezeu  Gk ho hagios tou theou. Cuvântul sfânt (hagios) este sinonim cu (katharos) ce înseamnă curat. Necurat(akathartos) e antonimul lui (katharos). Isus și atributul Lui de sfânt vine în antiteză cu demonul .
l-a certat Gk epetimēsen. Mai înseamnă și a mustra, a blama, cenzura.

scuturându-l cu putere Gk sparaxan auton. Literal înseamnă a sfâșia, se folosește când vorbim de ceea ce fac câinii, animalele carnivore.

scoţând un strigăt mare Gk phōnēsan phōnȩ̄ megalȩ̄, probabil să înspăimânteze mulțimea și trecătorii, sau unii comentatori vorbesc de un strigăt de moarte a demonului.

O învăţătură nouă! El porunceste ca un stăpân chiar si duhurilor necurate, si ele Îl ascultă!” Gk didachē kainē kat’ exousian kai tois pneumasi tois akathartois epitassei. Este incert dacă kat’ exousian(cu autoritate) se referă la învățătura sau la exorcismul lui Isus, sau la amândouă. Aici mulțimea pun în antiteză învățătura tradițională, rabinică cu învățătura inedită, nouă a lui Isus, care are autoritate și peste lumea spirituală. 

în toate împrejurimile Galileii Gk holēn tēn perichōron tēs Galilaias, lit. ”toate împrejurimile regiunii Galileii”. Aceasta poate fi înțeleasă ca toată partea Galileii ce este în vecinătate cu localitatea Capernaum sau, toate împrejurimile Galileii, ce include părțile locuite predominant de către neamuri.

[1]Marcus, J. 2008. Mark 1-8: A new translation with introduction and commentary. Vol. 2 is published by Yale University Press.; Vols. 2 has series: The Anchor Yale Bible, volume 27A. (190). Yale University Press: New Haven; London.
[2]Guelich, R. A. 2002. Word Biblical Commentary : Mark 1-8:26. Word Biblical Commentary. Vol. 34A (59). Word, Incorporated: Dallas

[3]Cole, R. A. 1989. Mark: An Introduction and Commentary. Tyndale New Testament Commentaries. Vol. 2 (116). Inter-Varsity Press: Nottingham, England

[4]Collins, A. Y., Attridge, H. W., & Attridge, H. W. 2007. Mark : A Commentary on the Gospel of Mark. Hermeneia–a critical and historical commentary on the Bible (173). Fortress Press: Minneapolis

[5]Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. 1995, c1985. Theological dictionary of the New Testament. Translation of: Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament. (174). W.B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s