Evanghelia după Marcu 1:29-31


AGN35544

Vindecarea soacrei lui Petru

29. După ce a iesit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov si Ioan în casa lui Simon si a lui Andrei.
30. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; si îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, si au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

29 Καὶ εὐθὺς  ἐκ  τῆς  συναγωγῆς  ἐξελθόντες  ἦλθον  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Σίμωνος  καὶ  Ἀνδρέου  μετὰ  Ἰακώβου  καὶ  Ἰωάννου.

30 ἡ  δὲ  πενθερὰ  Σίμωνος  κατέκειτο  πυρέσσουσα,  καὶ  εὐθὺς  λέγουσιν  αὐτῷ  περὶ αὐτῆς.

31 καὶ  προσελθὼν  ἤγειρεν  αὐτὴν  κρατήσας  τῆς  χειρός·  καὶ ἀφῆκεν  αὐτὴν  ὁ πυρετός,  καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

(Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. 1993, c1979. The Greek New Testament (4th ed.) (90). United Bible Societies: Federal Republic of Germany)
Note :
Această istorisire este destul de sumară și impersonală, este redată la persoana a treia. În v. 30 se vorbește despre un dialog. Faptul că se vorbește despre boala soacrei lui Petru în termenii aceștia ( ”au lăsat-o frigurile”- καὶ ἀφῆκεν  αὐτὴν  ὁ πυρετός) ne face să credem că febra a pus stăpânire pe trupul ei precum a pus duhul necurat pe omul din sinagogă, mai ales că textul cu pricina este în contextul nostru. Febra aidoma demonului, este o entitate care intră și iese din trupul uman, și este aproape imposibil de a distinge vindecarea de exorcizare. Adela Collins ne arată în comentariul ei că Marcu descrie și un tipar ce l-a urmat Isus în vindecarea soacrei lui Petru:
(1) Venirea vindecătorului : (”După ce a iesit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov si Ioan în casa lui Simon si a lui Andrei.”)
(2) Descrierea bolii : ”zăcea în pat prinsă de friguri”.
(3) Cererea de vindecare : ”si îndată au vorbit lui Isus despre ea.”
(4) Tehnica vindecării : ”a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus.”
(5) Evenimentul vindecării : ” si au lăsat-o frigurile.”
(6) Dovada vindecării : ”Apoi ea a început să le slujească.”

29. casa lui Simon si a lui Andrei Gk tēn oikian Simōnos kai Andreou. În Ioan 1:14 ni se arată că Petru și Andrei, alături de Filip, trăiua în Betsaida. Ce e cu această casă a lor în Capernaum? Să se fi mutat în Capernaum după căsătorie? Sau mai avea o casă acolo? Nu știm. Casa cu pricina era aproape de sinagogă, de aceea au ajuns îndată(εὐθὺς). Arheologii au descoperit-o lângă sinagoga despre care am vorbit în textul precedent, erau un grup de case cu o singură cameră peste care s-a construit o biserică octogonală în sec.V-lea.

Soacra lui Simon Gk hē … penthera Simōnos. Această informație ne spune despre statutul marital a lui Petru, faptul că nu vorbește deloc despre soția lui Petru ne facem să tragem concluzia că era văduv.

zăcea în pat prinsă de friguri  Gk κατέκειτο πυρέσσουσα. În antichitate febra (pyretós) era considerată o boală și nu doar un simptom al unei boli, care putea fi cauzată și vindecată de zei și demoni. Istorisirea aceasta este relatată într-un limbaj care reflectă legătura dintre febră și demon când vindecarea este descrisă aidoma unui exorcism.
si au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească Gk kai aphēken autēn ho pyretos, kai diēkonei autois. Vindecarea a fost fără covalescență, și-a recăpătat deodată puterile și drept ”dovadă” că totul a fost autentic, aceasta i-a servit (διακονεῖν); aici înțelesul de bază a cuvântului διακονεῖν este acela de-a servi la masă.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s