Păstorul lui Herma, despre trădare


wpid-goodshepherd.gif

 

 

 

1.După ce am postit cinsprezece zile și L-am întrebat pe Domnul mult, mi s-a dezvăluit cunoașterea acestei scrieri. Scrise stăteau acestea:

2.” Seminția ta,Herma, L-au înșelat pe Domnul și au hulit către Domnul; și și-au trădat părinții, cu mare răutate,și li s-a spus -trădători de părinți- iar trădarea  nu le-a fost de folos, ci au adăugat la păcatele lor desfrânările și promiscuitatea răutății, împlinindu-se astfel nelegiuirile lor.

3.Fă, dar, cunoscute aceste cuvinte tuturor copiilor tăi ți tovarășei tale, ce-ți va fi ca o soră. Căci ea nu-și ține limba, și prin aceasta se înrăiește; ascultând însă cuvintele acestea, se va stăpâni și va avea parte de milă.

4. După ce le vei face cunoscute aceste cuvinte pe care Stăpânul mi-a poruncit să ți le dezvălui, atunci li se vor ierta toate păcatele lor pe care le-au făcut mai înainte, lor și tuturor sfinților care au păcătuit până în ziua aceasta, dacă se vor pocăi din toată inima și își vor scoate din inimi șovăielile.

5. Deoarece pe slava Sa a jurat Stăpânul în privința aleșilor săi: dacă, începând din ziua aceea, se va mai afla păcătuire, ei nu vor avea mântuire. Căci pentru cei drepți pocăința are capăt; zilele pocăinței s-au împlinit pentru toți cei sfinți. Iar pentru națiuni mai este pocăință până la ziua de apoi.

6. Spune-le, deci, întâi-stătătorilor Bisericii să-și îndrepte căile întru dreptate, ca să primească pe deplin, cu multă slavă, promisiunile.

7. Fiți statornici, voi cei ce lucrați dreptatea, și nu șovăiți, ca să vă fie drumul laolaltă cu îngerii cei sfinți!Fericiți voi, câți răbdați marea asuprire ce stă să vină și câți nu-și vor tăgădui viața!

8. Căci Domnul a jurat pe Fiul Său că aceia care și-au tăgăduit Domnul vor fi înlăturați de la viața lor, (fiind vorba de) cei ce sunt pe cale să-L tăgăduiască în zilele ce vor veni. Căci față de cei ce L-au tăgăduit mai înainte (Domnul) s-a îmbunat, din multa Sa milă.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s