N. Steinhardt- Despre predicare


Asta e o mare greşeală în predicile preoţilor, că atacă subiecte care astăzi nu mai sunt actuale. De exemplu: foarte mulţi predicatori insistă asupra bogăţiei, asupra necesităţii de a atrage credincioşilor atenţia să nu dea valoare bogăţiei, să nu se îmbogăţească. Nu-i un subiect actual, că nimeni astăzi nu mai riscă să devină mare bogătaş. Aşa că nu are nici un rost să le vorbeşti oamenilor de bogăţie. Dimpotrivă, eu cred că ar trebui să li se vorbească oamenilor de necazurile lor reale, de greutăţile pe care le întâmpină în viaţa de toate zilele. Eu cred că predica trebuie să reflecteze preocupările momentului, grijile actuale ale celui care ascultă predica. Sigur că trebuie să menţină legătura cu tradiţia, cu ideile principale ale credinţei ortodoxe. Însă trebuie să trezească interesul, participarea. Credincioşii nu trebuie să stea, să asculte predica ca pe o pedeapsă. Nu trebuie să stea în biserică şi să asculte ce spune popa.
Dacă popa vrea într-adevăr să fie ascultat şi cuvântul lui să fie un cuvânt viu, aşa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, trebuie să atragă atenţia, să pună accentul pe problemele reale ale momentului şi pe problemele veşnice ale fiinţei omeneşti (care sunt marile probleme veşnice ale sufletului omenesc dintotdeauna), dar şi pe problemele pe care le întâmpină şi le are de înfruntat omul în zilele de astăzi, în zilele noastre. Nu trebuie să cădem în abstracţie. Eu am citat o frază foarte frumoasă, o propoziţie mai bine zis, a lui Victor Hugo: „Trebuie să mergem la cer călcând pe pământ“. Şi aşa este. Şi Domnul Hristos a atacat problemele zilei. Adeseori, predicile Domnului au un caracter de polemică cu fariseii şi cu saducheii, cu puternicii zilei. Predicile Domnului sunt toate legate de viaţa reală a omului. Evangheliile mereu se referă la păstorit, la agricultură, la vii, la negoţ, la ocupaţiile reale ale oamenilor în timpul vieţii pământeşti a Domnului. Nu sunt predici abstracte.

Primejdia mărturisirii – Convorbirile de la Rohia, Editura Polirom 2012.

One thought on “N. Steinhardt- Despre predicare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s